Wat is een portefeuille­routekaart?

Wat is een portefeuille­routekaart?

Wat is een portefeuilleroutekaart, is het verplicht en wat is afgesproken door de zorgbranches? Lees er hier meer over en bekijk meteen wat moet worden ingevuld.

Klimaatdoelen behalen door gebruik routekaart

Om de doelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen, wordt van alle grote vastgoedeigenaren gevraagd om uiterlijk 1 juli 2021 een eigen ‘routekaart duurzaamheid’ te hebben. Hierin staat het traject naar verduurzaming richting 2030 en 2050 beschreven. In de Green Deal Duurzame Zorg wordt dit zelfs van alle zorgorganisaties gevraagd.

Wat is een routekaart?

Een portefeuilleroutekaart (afgekort routekaart) laat zien op welke manier een instelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de ingeplande maatregelen en de verwachtte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

In een routekaart worden alle gebouwen van een zorginstelling meegenomen. Lees hoe je een routekaart maakt en hoe je dat handig met de CO2-reductietool doet.

Uitvoer maatregelen en opname in MJOP/LTHP

De maatregelen die zijn opgenomen in de routekaart dienen te worden uitgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige maatregelen met een terugverdientijd van < 5 jaar en tussen maatregelen die op een natuurlijk moment worden uitgevoerd. De eerst genoemde soort maatregelen moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Door bij het opstellen van de routekaart rekening te houden met de zorgvisie, huisvestigingsplan en het onderhoudsplan (MJOP/LTHP) kan uitvoering van maatregelen worden gewaarborgd.

Wetgeving en afspraken

Zorgbranches (VGN, de Nederlandse GGZ, ActiZ, NVZ en NFU) hebben voor de vrijwillige routekaart aanpak gekozen om strenge wetgeving te voorkomen. Om deze handelingsvrijheid te behouden is het dus belangrijk dat zoveel mogelijk zorginstellingen vóór 1 juli 2021 een portefeuilleroutekaart opstellen en inleveren.