Subsidies & financiële regelingen voor energiebesparing in de zorg

Een overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken voor verduurzaming, in het bijzonder energiebesparing en CO2-reductie. Financiële regelingen maken duurzaamheidsmaatregelen financieel aantrekkelijker. Enkele regelingen waar bedrijven gebruik van kunnen maken (zoals de EIA en MIA) zijn voor zorginstellingen niet toepasbaar terwijl andere regelingen juist specifiek voor non-profit organisaties zijn. Daarom maakten we dit overzicht specifiek voor de zorg.