expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je de nodige tools en informatie voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Deze zijn ook bedoeld om te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

Onze partners

NFU
NVZ
VGN
ActiZ
De-Nederlandse-ggz
MPZ
stimular
TNO
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Subsidie hybride warmtepomp omhoog naar 30%

Vanaf 1 januari 2022 wordt de ISDE-subsidie voor hybride warmtepompen verhoogd. Juist met de hybride warmtepomp kan de langdurige zorg op korte termijn veel CO2 besparen. Met de subsidie is de maatregel in veel gevallen al kostenbesparend gedurende de levensduur.

Lees verder

Hulpmiddel voor berekening energiekosten en terug­verdien­tijd

Er is nu een handleiding om zelf de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen te berekenen of om de berekening van leveranciers te controleren.

Lees verder

Na eerste CO2-reductie wacht ziekenhuizen miljardeninvestering

De ziekenhuizen zijn op koers met de CO2-reductie per 2030. De echte uitdaging ligt in de jaren daarna. Artikel over rapportage van Royal Haskoning DHV.

Lees verder

Gratis startgesprek ‘Aan de slag met de routekaart’

Voor zorginstellingen die aan de slag willen met de routekaart is er nu de mogelijkheid van een gratis startgesprek met ervaren adviseur. Zo wordt je op weg geholpen met alle handige tools en informatie die wordt aangeboden en om de mensen in je organisatie erbij te betrekken.

Lees verder

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

9 december 2021 11.00 -12.00 uur

Webinar verduurzaming maatschappelijk vastgoed: samenwerken met gemeenten

Tijdens dit webinar hoort u hoe u een succesvolle samenwerking opzet met gemeenten, maatschappelijk vastgoedeigenaren en andere partijen die een maatschappelijke taak vervullen. Gemeenten en maatschappelijk vastgoedeigenaren delen hun ervaringen over wat de basis is voor een goed samenwerkingsverband. U krijgt praktijkvoorbeelden van: Gemeente Groningen, Monumentencoach Gemeente Rheden, Gemeente Wijchen. Ook is er tijdens het webinar aandacht voor onze Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed en de aanpak van ‘split incentive’.
16 december 2021 15.30u

Adviseurssessie portefeuilleroutekaart zorg

Na de geslaagde sessie in juni organiseren we weer een bijeenkomst voor duurzaamheidadviseurs in de zorg. Deze vindt plaats op donderdag 16 december, van 15.30 tot 17.00 uur. Het is een online sessie. Adviseurs uit zowel de cure als de care zijn welkom. Deze online bijeenkomst zal gaan over het verduurzamen van vastgoed in de zorg, en specifiek de analyse van de tot nu toe ontvangen portefeuilleroutekaarten voor CO2-reductie. Aandacht zal worden besteed aan het monitoringsproces en de op handen zijnde voortgangsrapportage met betrekking tot de verduurzaming en CO2-emissiereductie van het zorgvastgoed. Klik op ‘meer informatie’ om u aan te melden.