expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je de nodige tools en informatie voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Deze zijn ook bedoeld om te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

Onze partners

Logo Landelijke Huisartsen Vereniging
knmt-logo
logo-ng
NFU-350x500-trans
NVZ-350x500-2
VGN-350x500-trans
Actiz-350x500-2
DNGGZ-350x500-trans
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Uitvoeringsplannen Green Deal Zorg voor realisatie van de routekaarten

In het Integraal Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) staat hoe de betrokken partijen de afspraken uit de Green Deal gaan realiseren en wat daarvoor nodig is. Financiële ondersteuning, vermindering van administratieve lasten en ondersteunende regelgeving zijn belangrijke aspecten. Het ministerie van VWS gaat aan de slag om de uitvoering te faciliteren.

Lees verder

Campagneweek Zorg voor Energie 2023: doe mee!

EVZ en MPZ roepen alle zorgorganisaties op mee te doen met de energiecampagneweek van 9 t/m 13 oktober 2023. Meld je aan!

Lees verder

Zorgorganisaties gezocht voor deelname aan de Pilot “Invulling geven aan Duurzaam beheer en onderhoud”

Het EVZ zoekt naar zorginstellingen die onder begeleiding een start willen maken aan het invullen van duurzaam beheer en onderhoud.

Lees verder

EED audit 2023 voor care waarschijnlijk met CO2-reductietool

Halverwege 2023 start waarschijnlijk de 3e ronde van de EED-auditplicht. Zeer waarschijnlijk kan hier weer de CO2-reductietool met een EED-oplegger voor worden gebruikt. In dit nieuwsbericht lichten we dat verder toe.

Lees verder

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

23 mei 2023

Zorgvastgoeddag 2023

De 9e editie van de Zorgvastgoed Dag is op dinsdag 23 mei. Deze dag wordt georganiseerd door IVVD. De locatie is Landgoed De Horst in Driebergen. Klik op de link voor meer informatie over het programma.