expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je de nodige tools en informatie voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Deze zijn ook bedoeld om te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

Onze partners

NFU
NVZ
VGN
ActiZ
De-Nederlandse-ggz
MPZ
Stimular-logo-vierkant-met-witruimte
TNO
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Twee nieuwe praktijkvoorbeelden Energiebeheer

Er zijn twee nieuwe praktijkvoorbeelden gepubliceerd bij de verduurzamingskaart Energiebeheer. Lees over de ervaringen en bevindingen van de implementatie en het eerste jaar, onder andere met energiemanagementsystemen en leveranciers en de gerealiseerde besparingen.

Lees verder

Presentaties EVZ Adviseurssessie 16 december 2021

Op donderdag 16 december vond de 2e EVZ adviseurssessie plaats naar aanleiding van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten. Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst.

Lees verder

Webinars Routekaarten Care 13 en 19 januari 2022

Heb jij de routekaart opgesteld voor jullie (care) organisatie of ben je daarbij betrokken vanuit bijvoorbeeld uitvoering of beleid (bestuur)? Dan wil je dit webinar niet missen.

Lees verder

Er is meer mogelijk met de CO2-reductietool dan je denkt

Werk je met de CO2-reductietool om de portefeuilleroutekaart op te stellen? Er is meer mee mogelijk dan je wellicht denkt. In dit artikel laten we aan de hand van drie praktijkvoorbeelden zien met welke variaties de tool kan worden ingevuld. Dit kan helpen om de tool beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Lees verder

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

13 of 19 januari 2022 9.00-10.30 uur

Webinars ingeleverde routekaarten Care 13 en 19 januari 2022

Inmiddels zijn door meer dan 150 zorginstellingen de routekaarten ingeleverd. Wat is het beeld dat daaruit valt op te maken? We geven de inzichten die uit de vergelijking naar voren komen en delen de ervaringen die zijn opgedaan met het opstellen van de routekaarten. Ook gaan we in op de opgave voor het komende jaar en wat de volgende stappen zijn om die reductie ook daadwerkelijk te gaan realiseren. De webinar is interessant voor iedereen die betrokken is bij het opstellen en uitvoeren van de routekaarten voor de langdurige zorg (care en revalidatie). Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen: donderdag 13 januari 9.00-10.30 uur of woensdag 19 januari 9.00-10.30 uur. Beide webinars hebben dezelfde inhoud. Klik op ‘meer informatie’ om je aan te melden.