Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor cure of care en start.

cure

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van ziekenhuizen.
Informatie over het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed.

Care

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van intramurale lang­durige zorg (verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg, ggz). Ook voor revalidatie-instellingen

Eerstelijn

Informatie, tools en tips voor de verduurzaming van eerstelijnszorg praktijken.

Nieuws

Campagne­week Zorg voor Energie 2023: doe mee!

Ruim 150 zorginstellingen hebben zich al aangemeld voor de Zorg voor Energie campagne. EVZ en MPZ roepen alle zorgorganisaties op mee te doen met de energiecampagneweek van 9 t/m 13 oktober 2023. Meld je aan en ontvang alle campagnematerialen!

Lees verder

CO2-routekaart voor informatie­plicht, EED, verzekeraars

De CO2-routekaart is straks te gebruiken voor de rapportages die vanuit verschillende instanties en organisaties worden gevraagd, zoals de Informatieplicht, EED, zorgverzekeraars en de zorgbranches. Stel een routekaart op of maak een update met de nieuwe versie van de CO2-reductietool.

Lees verder

Gratis startgesprek ‘Aan de slag met de routekaart’

Voor zorgorganisaties die aan de slag willen met de routekaart is er nu de mogelijkheid van een gratis startgesprek met ervaren adviseur. Zo wordt je op weg geholpen met alle handige tools en informatie die wordt aangeboden en om de mensen in je organisatie erbij te betrekken.

Lees verder

Deadline inleveren update portefeuilleroutekaart: 1 januari 2024

Met de extra wetgeving in 2023 voor energiebesparing (waaronder Informatieplicht/EED) en de afspraak dat onder andere de DUMAVA-subsidieregeling tot 2030 door blijft lopen, zijn meer maatregelen verplicht én mogelijk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgorganisaties voor 1-1-2024 een update maken van de CO2-routekaart waarin de voortgang en nieuwe situatie tot uitdrukking komt en deze te delen met EVZ.

Lees verder

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

9 t/m 13 oktober 2023

Campagne Zorg voor Energie 2023

Doe mee met de campagne Zorg voor Energie 2023 om binnen je zorgorganisatie energieverspilling tegen te gaan en kosten te besparen. Zorgaanbieders die meedoen krijgen gratis een toolkit met campagnematerialen en een draaiboek. Meld je aan!
1 december 2023

Deadline Informatieplicht

De Informatieplicht geldt voor alle locaties met meer dan 50.000 kWh elektriciteitsgebruik of 25.000 m3 aardgasverbruik. Er is een formulier van RVO dat moet worden ingevuld en ingeleverd via het E-loket. De nieuwe versie van de CO2-reductietool is een goede basis om dit formulier in te vullen.
Vrijdag 8 december 9.00 - 13.30u in Utrecht

EVZ Roadshow Verder met de routekaart in 2024 – Save the Date

Hoe kan de routekaart je in 2024 verder helpen om zorgvastgoed te verduurzamen? Informatie over nieuwe ontwikkelingen, best practices en veel ervaringen uitwisselen. Onderwerpen (onder voorbehoud): o.a. gehuurd vastgoed, duurzaam renoveren, een betrokken bestuur, duurzame nieuwbouw, Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO), MJOP, beheer van de routekaart. Een ochtend van kennis en ervaringen delen met presentaties en interactieve deelsessies, incl lunch. Zet alvast in je agenda! Binnenkort meer informatie.
1 januari 2024

Deadline inleveren update portefeuilleroutekaart

Het is belangrijk dat alle zorgorganisaties voor 1-1-2024 een update maken van de CO2-routekaart waarin de voortgang en nieuwe situatie tot uitdrukking komt en deze te delen met EVZ.

Onze partners

NFU-350x500-trans
NVZ-350x500-2
VGN-350x500-trans
Actiz-350x500-2
DNGGZ-350x500-trans
MPZ-350x500-trans-2
Stimular De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen
TNO-350x500-trans

expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.