expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je de nodige tools en informatie voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Deze zijn ook bedoeld om te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

Onze partners

NFU
NVZ
VGN
ActiZ
De-Nederlandse-ggz
MPZ
Stimular-logo-vierkant-met-witruimte
TNO
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Twee nieuwe praktijkvoorbeelden Energiebeheer

Er zijn twee nieuwe praktijkvoorbeelden gepubliceerd bij de verduurzamingskaart Energiebeheer. Lees over de ervaringen en bevindingen van de implementatie en het eerste jaar, onder andere met energiemanagementsystemen en leveranciers en de gerealiseerde besparingen.

Lees verder

Presentaties EVZ Adviseurssessie 16 december 2021

Op donderdag 16 december vond de 2e EVZ adviseurssessie plaats naar aanleiding van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten. Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst.

Lees verder

Webinars Routekaarten Care 13 en 19 januari 2022

Heb jij de routekaart opgesteld voor jullie (care) organisatie of ben je daarbij betrokken vanuit bijvoorbeeld uitvoering of beleid (bestuur)? Dan wil je dit webinar niet missen.

Lees verder

Er is meer mogelijk met de CO2-reductietool dan je denkt

Werk je met de CO2-reductietool om de portefeuilleroutekaart op te stellen? Er is meer mee mogelijk dan je wellicht denkt. In dit artikel laten we aan de hand van drie praktijkvoorbeelden zien met welke variaties de tool kan worden ingevuld. Dit kan helpen om de tool beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Lees verder

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

17 februari 2022 - 10:30-12:00

Webinar: Beginnen met opstellen van uw routekaart voor duurzaam vastgoed

In het klimaatakkoord is afgesproken dat zorgorganisaties met een eigen routekaart moeten laten zien hoe ze werken aan de energietransitie. Op 17 februari van 10.30-12.00 uur organiseren ActiZ, VGN en de Nederlandse GGZ in samenwerking met het EVZ en MPZ een webinar over het opstellen van de routekaart. Deze eerste ronde van analyse routekaarten zit erop. 150 care-organisaties hebben het voortouw genomen. De branches dienen nu komende zomer met een recente tussenstand het Rijk te informeren over deze aanpak. Daartoe zijn zoveel mogelijk routekaarten van organisaties nodig. Tijdens het webinar worden de afspraken van de zorgbranches met het Rijk voor het Klimaatakkoord toegelicht en geschetst hoe zorgorganisaties het beste kunnen starten met de routekaart, wat daarvoor nodig is en wat het oplevert. Met praktijkvoorbeelden en ruimte voor vragen kunt u na het webinar direct aan de slag. Heeft uw zorgorganisatie geen routekaart duurzaamheid? Meld u dan snel hieronder aan Na aanmelding krijgt u direct bevestiging en de link van het webinar in uw mailbox