expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je de nodige tools en informatie voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Deze zijn ook bedoeld om te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

Onze partners

knmt-logo
logo-ng
NFU-350x500-trans
NVZ-350x500-2
VGN-350x500-trans
Actiz-350x500-2
DNGGZ-350x500-trans
MPZ-350x500-trans-2
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

EED audit 2023 waarschijnlijk met ­ CO2-reductietool

Halverwege 2023 start waarschijnlijk de 3e ronde van de EED-auditplicht. Zeer waarschijnlijk kan hier weer de CO2-reductietool met een EED-oplegger voor worden gebruikt. In dit nieuwsbericht lichten we dat verder toe.

Lees verder

Green Deal Duurzame Zorg 3.0 – Hebben jullie al ondertekend?

Green Deal Zorg 3.0 –  Samen Werken aan Duurzame Zorg (2022-2026) De derde Green Deal neemt de stap van stimuleren …

Lees verder

Aparte portefeuilleaanpak BZK-EZK: aanmelden 15 februari, indienen 30 april

Het Ministerie BZK-EZK is aanvullend met wetgeving gekomen voor een eigen portefeuilleaanpak voor zorginstellingen met ten minste 20 utiliteitspanden in eigendom die in ten minste twee regio’s liggen van omgevingsdiensten.

Lees verder

Waar staan we nu met de routekaarten care – resultaten van de Kahoot-poll

In het plenaire deel van de drie bijeenkomsten van de CO2-Routekaart roadshow werd aan de hand van Kahoot gepeild wat de stand van zaken was met de routekaart bij de aanwezigen. De poll werd gehouden door Esther de Groot en Isabel Maas. De resultaten van de drie peilingen zijn hier samengevoegd.

Lees verder

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

17 mei 2023

Zorgvastgoeddag 2023

De 9e editie van de Zorgvastgoed Dag komt eraan. Naar verwachting wordt rond februari 2023 het programma bekend. Deze dag wordt georganiseerd door IVVD en zal plaatsvinden in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.