expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je onder andere de nodige tools voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor hun routekaart ook de tools voor de care.

Onze partners

NFU
NVZ
VGN
ActiZ
De-Nederlandse-ggz
MPZ
stimular
TNO
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Beginnen met de routekaart?

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Hulpmiddel voor berekening energiekosten en terug­verdien­tijd

Er is nu een handleiding om zelf de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen te berekenen of om de berekening van leveranciers te controleren.

Lees verder

Na eerste CO2-reductie wacht ziekenhuizen miljardeninvestering

De ziekenhuizen zijn op koers met de CO2-reductie per 2030. De echte uitdaging ligt in de jaren daarna. Artikel over rapportage van Royal Haskoning DHV.

Lees verder

Gratis startgesprek ‘Aan de slag met de routekaart’

Voor zorginstellingen die aan de slag willen met de routekaart is er nu de mogelijkheid van een gratis startgesprek met ervaren adviseur. Zo wordt je op weg geholpen met alle handige tools en informatie die wordt aangeboden en om de mensen in je organisatie erbij te betrekken.

Lees verder

Subsidie en ondersteuning voor MKB-ondernemers bij verduurzaming

Subsidieregeling van de overheid om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te steunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Aanvragen vanaf 1 oktober 2021.

Lees verder

Ondersteuning bij verduurzaming voor kleine zorginstellingen

Alle provincies in Nederland bieden zorginstellingen met minder dan 10 locaties in eigendom ondersteuning bij de verduurzaming van hun vastgoed.

Lees verder

Congres Duurzame Zorg 2021: ook voor Groen Vastgoed

Het jaarlijkse congres van de Green Deal Duurzame Zorg is op 7 oktober 2021. Programmaonderdelen die interessant zijn voor vastgoed management worden hier uitgelicht.

Lees verder

Kennisbank

Kijk in de kennisbank voor publicaties over verduurzaming van zorgvastgoed en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Agenda

9 december 2021 11.00 -12.00 uur

Webinar verduurzaming maatschappelijk vastgoed: samenwerken met gemeenten

Tijdens dit webinar hoort u hoe u een succesvolle samenwerking opzet met gemeenten, maatschappelijk vastgoedeigenaren en andere partijen die een maatschappelijke taak vervullen. Gemeenten en maatschappelijk vastgoedeigenaren delen hun ervaringen over wat de basis is voor een goed samenwerkingsverband. U krijgt praktijkvoorbeelden van: Gemeente Groningen, Monumentencoach Gemeente Rheden, Gemeente Wijchen. Ook is er tijdens het webinar aandacht voor onze Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed en de aanpak van ‘split incentive’.
16 december 2021 15.30u

Adviseurssessie portefeuilleroutekaart zorg

Na de geslaagde sessie in juni organiseren we weer een bijeenkomst voor duurzaamheidadviseurs in de zorg. Deze vindt plaats op donderdag 16 december, van 15.30 tot 17.00 uur. Het is een online sessie. Adviseurs uit zowel de cure als de care zijn welkom. Deze online bijeenkomst zal gaan over het verduurzamen van vastgoed in de zorg, en specifiek de analyse van de tot nu toe ontvangen portefeuilleroutekaarten voor CO2-reductie. Aandacht zal worden besteed aan het monitoringsproces en de op handen zijnde voortgangsrapportage met betrekking tot de verduurzaming en CO2-emissiereductie van het zorgvastgoed. Klik op ‘meer informatie’ om u aan te melden.