Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor cure of care en start.

Lever de CO2-routekaart in voor 1 januari 2024

Door de routekaart in te leveren kunnen we als EVZ voor de samenwerkende brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorgorganisaties en de verwachtte CO2-reductie. 

je hebt nog
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
om deze in te leveren

cure

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van ziekenhuizen.
Informatie over het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed.

Care

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van intramurale lang­durige zorg (verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg, ggz). Ook voor revalidatie-instellingen

Eerstelijn

Informatie, tools en tips voor de verduurzaming van eerstelijnszorg praktijken.

Nieuws

Informatieplicht uitgesteld naar 1 januari 2024

De deadline voor de informatieplicht is in overleg met de omgevingsdiensten uitgesteld naar 1 januari 2024. Als je gebruik wilt maken van de overzetservice van EVZ wacht dan niet te lang met het opsturen van je ingevulde CO2-reductietool.

Lees verder

Informatieplicht: EVZ zet gegevens over naar XML bestand voor RVO

EVZ biedt als dienst aan om de gegevens uit de CO2-reductietool over te zetten naar een XML-upload bestand. Daarmee heb je de basis om je informatieplicht-rapportage in te dienen en hoef je niet zelf al die gegevens (nog een keer) in te vullen.

Lees verder
informatiemanagement

Aanbod Quickscan Informatie­management nov-dec 2023

EVZ biedt drie zorgorganisaties nog dit jaar een Quickscan Informatiemanagement van Gebouwinzicht aan. Gebouwinzicht analyseert voor jouw organisatie wat er goed gaat en wat er beter kan in de informatiestromen over het vastgoed. Meld je uiterlijk 14 november aan.

Lees verder
CO2-reductietool

Speciale editie Vragenuurtje over Erkende Maatregelen

Speciale Editie Vragenuurtje CO2-reductietool over Erkende Maatregelen
Nog beginnen met het scoren van de Erkende Maatregelen? Hik je aan tegen het doorgronden van de maatregelen en de vraag of deze voor jouw zorglocaties van toepassing zijn? In het EVZ Vragenuurtje van donderdag 2 november (15.30-17.00 u) stonden de Erkende Maatregelen centraal. Adviseur Marjon Olijdam liep door de maatregelen heen en gaf praktische toelichtingen.

Lees verder

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

1 december 2023 > 1 januari 2024

Deadline Informatieplicht

De Informatieplicht geldt voor alle locaties met meer dan 50.000 kWh elektriciteitsgebruik of 25.000 m3 aardgasverbruik. Er is een formulier van RVO dat moet worden ingevuld en ingeleverd via het E-loket. De nieuwe versie van de CO2-reductietool is een goede basis om dit formulier in te vullen. De inleverdatum is uitgesteld naar 1 januari 2024.
elke dinsdag 15.30u

Vragenuurtjes CO2-reductietool

Ben je aan de slag met de nieuwe versie van de CO2-reductietool en loop je vast? Of moet je nog beginnen en heb je vragen? Meld je aan voor het eerstvolgende Vragenuurtje. In deze online meetings worden meerdere vragen behandeld en kun je zelf vragen stellen. Het CO2-reductietool Vragenuurtje is in december elke week op dinsdagmiddag 15.30- 16.30 uur. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt en je kunt je tot op het laatste moment aanmelden.
1 januari 2024

Deadline inleveren update portefeuilleroutekaart

Het is belangrijk dat alle zorgorganisaties voor 1-1-2024 een update maken van de CO2-routekaart waarin de voortgang en nieuwe situatie tot uitdrukking komt en deze te delen met EVZ.

Onze partners

NFU-350x500-trans
NVZ-350x500-2
VGN-350x500-trans
Actiz-350x500-2
DNGGZ-350x500-trans
MPZ-350x500-trans-2
Stimular De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen
TNO-350x500-trans

expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.