expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je de nodige tools en informatie voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Deze zijn ook bedoeld om te gebruiken voor revalidatie-instellingen.

Onze partners

NFU-350x500-trans
NVZ-350x500-2
VGN-350x500-trans
Actiz-350x500-2
DNGGZ-350x500-trans
MPZ-350x500-trans-2
Stimular-350x500-trans-2
TNO-350x500-trans
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Woningcorporaties maken afspraken over verduurzaming

Woningcorporaties hebben eind 2021 afspraken gemaakt over woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Dit is relevant voor de zorgwoningen die je als zorginstelling huurt bij een corporatie.

Lees verder

Ingrijpende renovatie? Verplicht hernieuwbare energie!

Gaat u ingrijpend verbouwen? En plaatst of wijzigt u de installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling? Dan bent u vanaf 1 februari 2022 mogelijk verplicht hernieuwbare energie toe te passen.

Lees verder

Webinar het EVZ en de provinciale ontzorgingsprogramma’s

De provinciale ontzorgingsprograma’s ontzorgen kleine care-instellingen en eerstelijnsinstellingen. Hoe kunnen ze de tools van het EVZ daarvoor inzetten? 14 en 20 april vonden webinars plaats voor uitvoerend adviseurs van de provinciale ontzorgingsprograma’s.

Lees verder

Onderzoek optimaal binnenklimaat voor cliënten langdurige zorg

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? Op dit moment zijn er geen richtlijnen voor binnenklimaat in de langdurige zorg. TNO gaat dit onderzoeken om zo te komen tot een leidraad en programma van eisen voor zowel zorginstellingen als leveranciers.

Lees verder

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

start nu

Opstellen en inleveren routekaart voor 1 juni 2022

Heeft jouw organisatie nog geen routekaart ingeleverd? Zorg dan dat je er nu mee aan de slag gaat! Lever de portefeuilleroutekaarten in vóór 1 juni 2022 zodat deze kan worden meegenomen bij de nieuwe sector-analyse. Dit is voor zowel de care als de cure organisaties. Snelle start maken? Bekijk de webinar Starten met de routekaart (klik op Meer informatie)
13 - 18 juni

Dutch Health Week

Dutch Health Week is het grootste en meest inspirerende evenement voor gezondheid en zorg. Hier groeit de beweging die de duurzame transformatie van de zorg faciliteert en versnelt. Dutch Health Week wordt georganiseerd door Jaarbeurs, van 13 t/m 18 juni 2022 in Utrecht. Het thema van de week is: Maak het verschil! Samen werken aan zorg en gezondheid.
Zondag 19 juni 13.00 u

Klimaatmars

Gezamenlijk kunnen we de klimaatcrisis bestrijden en tegelijkertijd iedereen in Nederland en daarbuiten een waardig bestaan geven. De oplossingen liggen er, nu de actie nog. Op zondag 19 juni gaan we daarom massaal de straat op voor een Klimaatmars in Rotterdam.