expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer.

Cure

Kijk hier voor de verduurzaming van ziekenhuizen. Hier vind je onder andere de nodige tools voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed. Revalidatie-instellingen maken gebruik van de tools voor de care.

Care

Kijk hier voor de verduurzaming van intramurale langdurige zorg (v&v, gehandicaptenzorg, ggz). Hier vind je tools en documentatie om een routekaart voor je zorgvastgoed op te kunnen stellen. Revalidatie-instellingen gebruiken voor hun routekaart ook de tools voor de care.

Onze partners

NFU
NVZ
VGN
ActiZ
De-Nederlandse-ggz
MPZ
stimular
TNO
portefeuilleroutekaart

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.

Beginnen met de routekaart?

Ga direct naar de pagina’s voor de cure of care en start.

Nieuws

Vernieuwde publicatie: Subsidies & financiële regelingen voor energiebesparing

Het overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken voor verduurzaming is geupdate! Bekijk de vernieuwde publicatie wat er veranderd is.

Lees verder

NVZ roept ziekenhuizen op de portefeuilleroutekaart in te leveren

De NVZ roept ziekenhuizen op om voor 1 juli de portefeuilleroutekaart in te leveren.

Lees verder

Onderzoek bevochtigingseisen in ziekenhuizen afgerond

Bevochtiging is een belangrijke component in het energiegebruik en de CO2-uitstoot van ziekenhuizen. Publicaties over de noodzaak van bevochtigingen over de energiezuinige alternatieven zijn nu beschikbaar.

Lees verder

Wegwijzer care vernieuwd

De wegwijzer voor de care is vernieuwd met aanvullende informatie over het maken en inleveren van een portefeuilleroutekaart.

Lees verder

Checklist CO2-reductietool

Routekaarten moeten inhoudelijk en technisch correct worden ingevuld voordat ze kunnen worden meegenomen in de sectoranalyse. Daarom is er nu de CO2-reductietool checklist!

Lees verder

Terugblik webinar ‘aquathermie voor de zorg’

Op 2 maart 2021 vond een webinar plaats over de mogelijkheden die aquathermie kan bieden aan CO2-reductie in de zorg. Bekijk de hand-outs.

Lees verder

Kennisbank

Kijk in de kennisbank voor publicaties over verduurzaming van zorgvastgoed en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Agenda

6 juli 2021

Eerste inzichten CO2-routekaarten care

EVZ deelt 6 juli ,16-17 uur, in een webinar de eerste inzichten van de routekaarten van de care.
  • Penny Senior en Marlou Boers (Actiz) geven een inleiding op de afspraken om aan de slag te gaan met CO2-routekaarten in de zorg.
  • Adriaan van Engelen (MPZ / Stimular) presenteert de eerste inzichten uit de portefeuilleroutekaarten van de care-instellingen.
  • Zorginstelling Careyn deelt haar ervaring met het werken aan de routekaart.
  • Tot slot is er gelegenheid vragen te stellen.
Bij ‘meer informatie’ ga je direct naar het aanmeldformulier.
doorlopend

Vragenuurtjes care – routekaart en CO2-tool

Het EVZ organiseert tweewekelijks een vragenuurtje voor de care. In deze korte, laagdrempelige en interactieve sessies kun je vragen stellen over het werken aan een portefeuilleroutekaart en de CO2-reductietool. De volgende vragenuurtjes zijn:
22 juni 2021 10-11 uur
6 juli 2021 10-11 uur
7 september 2021 10-11 uur
22 september 2021 10-11 uur
6 oktober 2021 10-11 uur
19 oktober 2021 10-11 uur
2 november 2021 10-11 uur
18 november 2021 10-11 uur
Bij ‘meer informatie’ ga je direct naar het aanmeldformulier.