Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor cure of care en start.

Aan de slag met de routekaart

Ga direct naar de pagina’s voor cure of care en start.

Lever de CO2-routekaart in voor 1 januari 2024

Door de routekaart in te leveren kunnen we als EVZ voor de samenwerkende brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorgorganisaties en de verwachtte CO2-reductie. 

je hebt nog
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
om deze in te leveren

cure

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van ziekenhuizen.
Informatie over het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed.

Care

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van intramurale lang­durige zorg (verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg, ggz). Ook voor revalidatie-instellingen

Eerstelijn

Informatie, tools en tips voor de verduurzaming van eerstelijnszorg praktijken.

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van ziekenhuizen. Informatie over het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed.

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van intramurale lang­durige zorg (verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg, ggz). Ook voor revalidatie-instellingen

Informatie, tools en tips voor de verduurzaming van eerstelijnszorg praktijken.

Cure

Cure

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van ziekenhuizen. Informatie over het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed.

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van ziekenhuizen. Informatie over het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor het vastgoed.

Care

Kennis en tools voor de strategische verduurzaming van intramurale lang­durige zorg (verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg, ggz). Ook voor revalidatie-instellingen

Eerstelijn

Informatie, tools en tips voor de verduurzaming van eerstelijnszorg praktijken.

Nieuws

DUMAVA actueel: aanvragen kan nog steeds

Anders dan bij voorgaande rondes is het nog steeds mogelijk om een aanvraag voor DUMAVA -subsidie in te dienen. Er is na 4 dagen openstelling nog steeds budget.

Lees verder

Huurcontract met afspraken over verduurzaming? Deel het met EVZ

Heeft jouw organisatie een huurcontract met duurzaamheidsparagraaf? Deel het met EVZ! Zo kun je andere organisaties helpen bij de vaak lastige afspraken met verhuurders over verduurzaming!

Lees verder

Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2025: CO2-routekaart voor gehele vastgoedportefeuille

Op 1 april 2024 hebben zorgverzekeraars het zorginkoopbeleid 2025 voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gepubliceerd. Dit vormt de basis voor de overeenkomsten die de zorgverzekeraar met zorgaanbieders gaat sluiten voor het inkopen van zorg voor haar verzekerden. In vergelijking met voorgaande jaren zijn de eisen en verwachtingen ten aanzien van de verduurzaming van zorg concreter.

Lees verder

DUMAVA subsidie ook voor losse maatregelen en budget verhoogd

Goed nieuws: maandag 3 juni vanaf 9.00 uur kun je als zorgorganisatie subsidie aanvragen voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Dit kan voor zowel losse maatregelen als voor een integraal project. Het budget is verhoogd met 167,8 miljoen.

Lees verder

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorgorganisaties op om zo snel mogelijk een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. Met de portefeuilleroutekaart stippelt een zorgorganisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart vind je op deze website tools, invulformats, handleidingen en diverse vormen van ondersteuning. Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden ter informatie en inspiratie.

Kennisbank

Verduurzamingskaarten met praktische informatie over de toepassing van maatregelen
Tools, tips en handleidingen o.a. voor de routekaart
Praktijkvoorbeelden en andere nuttige publicaties over verduurzaming in de zorg.

Agenda

elke dinsdag 15.30u

Vragenuurtjes CO2-reductietool

Vragen over de CO2-reductietool? Meld je aan voor het eerstvolgende Vragenuurtje. In deze online meetings worden meerdere vragen behandeld en kun je zelf vragen stellen.
Woensdag 26 juni 14.00 – 14.45

Webinar Grote PV-projecten en netcongestie – EVZ Summercourse

Kun je jouw PV-project wel realiseren met de huidige netcongestie problematiek? Er is misschien meer mogelijk dan je denkt. Leer in welke situaties en met welke oplossingen je als zorgorganisatie toch rendabel een (groot) PV-project kunt uitvoeren in netcongestiegebied. Met voorbeelden uit de praktijk.
Dinsdag 2 juli 14.00 – 14.45

Webinar Handiger worden met CO2-reductietool – EVZ Summercourse

Zo word je handiger met de CO2-reductietool. Praktische tips en adviezen voor het invullen en bijwerken van de tool. Vragen die in de vragenuurtjes zijn langsgekomen en voorbeelden uit de praktijk. Feedback uit de Toolchecker. Vol vertrouwen verder met die CO2-reductietool na de zomer!
Woensdag 3 juli 14.00 – 14.45

Webinar Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg – EVZ Summercourse

Toelichting op het recent gelanceerde Programma van Eisen Binnenklimaat Langdurige Zorg door de samenstellers. Waar kun je rekening mee houden bij je projecten als je dit gaat toepassen? Met voorbeelden uit de praktijk en natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen.

Onze partners

NFU-350x500-trans
NVZ-350x500-2
VGN-350x500-trans
Actiz-350x500-2
DNGGZ-350x500-trans
MPZ-350x500-trans-2
Stimular De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen
TNO-350x500-trans

expertise­centrum
verduur­zaming zorg

Klimaatneutraal zorgvastgoed in 2050

Circulaire economie

Klimaat neutraal

Verduurzaming van de zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. We ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Daarnaast ontwikkelen we verduurzamings-instrumenten in de vorm van tools en handleidingen en bieden we praktische informatie met verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden en andere publicaties. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten/webinars georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.