Lokale all-electric klimatisering in ziekenhuizen
Onderzoek

Lokale all-electric klimatisering in ziekenhuizen

TNO-onderzoek naar aanleiding van de behoefte aan concepten om het energiegebruik van ziekenhuizen te reduceren. Insteek was om zonder inzet van fossiele brandstof een ziekenhuis te bedrijven met een klimatiseringssysteem dat eenvoudig aangepast kan worden aan het gebruik van de ruimte, met een minimum aan technische infrastructuur.

Doel van het onderzoeksproject was het ontwikkelen van een minimaal 15% energiebesparend decentraal all-electric klimatiseringstoestel, waarmee een ‘intelligent’ gestuurd en eenvoudig aanpasbaar systeem ontstaat.

Resultaten proof of concept

Het onderzoek heeft geleid tot een geslaagd resultaat met een proof of concept. De uitgevoerde experimenten aan het proof of concept laten zien dat deze goed functioneert, goed presteert en ca. 55% energie aan de meter kan besparen (totaal verwarming, koeling en ventilatie) t.o.v. de referentiesituatie.

Er is voldoende kennis gegenereerd om de stap van proof of concept naar prototype door te ontwikkelen. Dit betreft op hoofdlijnen de volgende punten:
• Toepassen van traploos regelbare ventilatoren.
• Integreren van het filtersysteem.
• Combineren van het filtersysteem met de WTW-unit en de convectorunit tot één compact systeem.
• Interface voor de patiënt en technische dienst van de Model Based Predictive Control (MBPC).

Daikin onderzoekt onder welke voorwaarden men het proof of concept wil doorontwikkelen tot een prototype dat gebruikt kan worden in een vervolgexperiment in de praktijk van een ziekenhuis.
Een aantal ziekenhuizen die deel uitmaken van het TKI consortium hebben zich bereid verklaard om een dergelijk toekomstig praktijkexperiment uit te voeren.