Factsheet: Energiekengetallen zorgsector
Onderzoek

Factsheet: Energiekengetallen zorgsector

Van: EVZ

Om kansen voor verduurzaming in de zorg te identificeren, moeten we weten waar we over praten. Deze factsheet presenteert kengetallen van de Nederlandse zorgsector die een beeld geven van de omvang van de zorgsector in relatie tot het energiegebruik. Per deelsector wordt aangegeven hoe de verschillende kengetallen zich tot elkaar verhouden. Dit laat zien waar verduurzaming mogelijk is.

Publicatiedatum: oktober 2020