EVZ Rapport Duurzame nieuwbouw bij zorgvastgoed
Verslag, presentatie

EVZ Rapport Duurzame nieuwbouw bij zorgvastgoed

Rapport met de bevindingen van de werkgroep Duurzame nieuwbouw zorgvastgoed, waarin door negen zorgorganisaties hun praktijkervaringen met nieuwbouw werd gedeeld.

Aanleiding: Geringe kennis van en ervaring met circulair bouwen

Nieuwbouw geeft de langdurige zorg een groot deel van de oplossing voor de energietransitie. Tussen 2020 en 2050 wordt naar verwachting circa 60-75% van al het bestaand zorgvastgoed vervangen, uitgaande van een gemiddelde gebruikstijd van 40-50 jaar van zorgvastgoed. Het is belangrijk om daarvoor snel toe te werken naar fossielvrije en energieneutrale duurzame nieuwbouw. Voor de klimaataanpak gaat het naast het directe energieverbruik ook om het terugbrengen van het energieverbruik bij de productie van bouwmaterialen. De kennis van en ervaring met circulair en/of biobased bouwen is in de zorgsector nog gering.

Aanpak: Werkgroep Duurzame nieuwbouw

Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en Stimular willen vanuit het EVZ een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis over duurzame nieuwbouw van zorggebouwen, zowel op het aspect energie als circulair en biobased bouwen. Zij hebben zorgorganisaties benaderd die de afgelopen drie jaar een bovenwettelijke nieuwbouw hebben gepleegd. Deze zorgorganisaties deelden graag hun ervaringen om verduurzaming in de zorg te versnellen. Het delen van ervaringen met de duurzame nieuwbouw is gebeurd in de vorm van een werkgroep waarin betrokken medewerkers uit deze organisaties deelnamen. De bevindingen van de werkgroep zijn in deze rapportage vastgelegd. De presentaties van de deelnemers in de werkgroep zijn ook te bekijken, er zijn links opgenomen in het rapport.

Thema’s

De thema’s waar de deelnemende zorgorganisaties zich vooral op richten worden in dit rapport toegelicht met hun ervaringen en praktijkvoorbeelden:

  1. Maximale isolatie, minder installaties
  2. Duurzame installaties
  3. Duurzaam gedrag
  4. Renoveren boven nieuwbouw
  5. Modulair, prefab en circulair bouwen
  6. Biobased en biofilisch bouwen
  7. Betaalbaarheid
  8. Tools voor duurzaam bouwen

Deelnemers werkgroep Duurzame nieuwbouw: Aveleijn, Careyn, Cello, Driegasthuizengroep, Emergis, ’s Heeren loo, SVRZ, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Zorgspectrum, Milieu Platform Zorgsector