Routekaart als EED-rapport

Routekaart als EED-rapport

Routekaart als EED-rapport

Het EVZ heeft het invulformat en de bijbehorende toelichting om te komen tot een portefeuilleroutekaart voor de CO2-emissiereductie in de cure aangepast. Er is overeenstemming dat als het nieuwe format en de toelichting worden gevolgd, dit door RVO als voldoende wordt beschouwd voor het EED-auditverslag.