PvE Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg helpt bij keuzes voor gezonde ventilatie

PvE Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg helpt bij keuzes voor gezonde ventilatie

Eisen voor binnenklimaat afstemmen op specifieke kwetsbare groep van langdurige zorg-cliënten

Stichting Binnenklimaattechniek heeft het Programma van Eisen (PvE) Gezond Binnenklimaat voor Langdurige Zorg gelanceerd. De publicatie onderstreept het belang van een aangepast binnenklimaat dat voldoet aan de specifieke behoeften van een bijzonder kwetsbare groep mensen die significant meer tijd binnenshuis doorbrengen dan gemiddeld. Tot op heden waren er geen specifieke richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg.

Het Programma van Eisen (PvE) Binnenklimaat Langdurige Zorg is een handreiking om de eisen voor het binnenklimaat in gebouwen voor langdurige zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de primaire gebruikers: de bewoners en het zorgpersoneel. De volgende thema’s staan centraal: binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat en installatiegeluid. De gestelde prestatie-eisen in de publicatie zijn zowel van toepassing op bestaande bouw als nieuwbouw.

Normering draagt bij aan standaardisatie en daarmee verduurzaming en kostenreductie

In het rapport zijn richtlijnen opgenomen voor het binnenklimaat in verpleeghuizen en andere gebouwen in de langdurige zorg. Deze normering draagt bij aan standaardisatie en daarmee aan kostenreductie, en stimuleert daarnaast de ontwikkeling van microklimatisering. De noodzaak voor goede ventilatie maakt dat dit ook een belangrijke rol gaat spelen bij het verwarmen en koelen van ruimtes, zeker in combinatie met zeer lage warmtevraag.

De handreiking helpt bij de keuze voor een duurzamere en gezonde ventilatie. Eisen uit het bouwbesluit zijn daarvoor onvoldoende gebleken. Door per ruimte de ventilatie op maat te regelen kunnen ook de stookkosten flink omlaag. Het PvE draagt zo bij aan kostenbesparing en een verbeterde gezondheid, comfort, en algeheel welzijn van zowel cliënten als zorgpersoneel.

Het rapport is vrij te downloaden via de website van Binnenklimaattechniek: Programma van Eisen Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg.

 

Het PvE Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg is het resultaat van een samenwerking tussen Binnenklimaat Nederland, TVVL en Gezond Binnen. Het bouwt voort op het eerdere EVZ- Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg, uitgevoerd door TNO samen met de TU Delft, BBA Binnenmilieu BV, TU/e en de Hogeschool Utrecht.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?