De Groene Huisartsenpraktijk, met Milieubarometer voor de huisarts, handleiding en gegevenslijst

Van: Nederlandse Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsenvereniging Bouwadvies, Stichting Stimular

Begin september 2021 is het e-boek De Groene Huisartsenpraktijk gelanceerd, bestemd voor huisartsen die hun praktijk(voering) willen verduurzamen. Het boek biedt handvatten, tips en uitleg op het gebied van verduurzaming van gebouw, inrichting, praktijkvoering en consultvoering. Ook komen ervaringen van huisartsen aan bod die hun praktijk hebben verduurzaamd.

Milieubarometer: handleiding en gegevenslijst

Met behulp van de Milieubarometer kunnen huisartsen de milieuprestatie en CO2-footprint van de praktijk meten. Ook zijn er suggesties voor milieumaatregelen.

Een beknopte handleiding en een lijst van vooraf te verzamelen gegevens, zoals elektriciteits- en waterverbruik, helpen om voortvarend met de Milieubarometer aan de slag te gaan.

Over het e-boek

Het e-boek De Groene Huisartsenpraktijk is geschreven door het Nederlandse Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging Bouwadvies en Stichting Stimular. In 2018 hebben de LHV en het NHG de Green Deal 2.0 ondertekend met als doel huisartsen te ondersteunen, die hun praktijk(voering) willen gaan verduurzamen.

Publicatiedatum: september 2021