Checklist bestuursoplegger CO2-routekaart
Hulpmiddel

Checklist bestuursoplegger CO2-routekaart

Een bestuursoplegger bij de CO2-routekaart is bedoeld om de visie en het beleid voor het verduurzamen van het zorgvastgoed van de zorgorganisatie vast te stellen. Hiermee wordt duidelijk of de organisatie met de verduurzaming van het vastgoed aansluit bij de klimaatopgave van de sector. Per locatie wordt met de CO2-routekaart duidelijk wanneer en welke verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Met de oplegger bevestigt het bestuur dat deze maatregelen voor de komende jaren in de MJOP`s worden verwerkt met het daarbij benodigde budget. Voor nieuwbouw wordt indien van toepassing de ambitie voor duurzaam bouwen gesteld.

Er is een format voor de bestuursoplegger beschikbaar die zorgorganisaties in combinatie met de CO2-reductietool of een vergelijkbare tool kunnen gebruiken. Zorgorganisaties kunnen er ook voor kiezen om een eigen document op te stellen om de routekaart vast te stellen. Met deze checklist is na te gaan of dit document alle belangrijke aspecten bevat.

Publicatiedatum: augustus 2023 (update)