Bijdragers

Archieven: Bijdragers

Willemien Troelstra

Willemien Troelstra

Al meer dan twintig jaar duurzaamheidsadviseur bij Stichting Stimular. Ze heeft een breed scala aan bedrijven doorgelicht en geadviseerd op het vlak van energiebesparing, milieuzorg en CO2-reductie en bredere duurzaamheidsdoelen. Ze heeft veel ervaring met het verzamelen en vertalen van informatie naar heldere adviezen en trainingen voor bedrijven. Ze heeft een achtergrond als fysicus, milieukundige en docent.

Karin Kompatscher

Karin Kompatscher

Onderzoeker bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van verduurzaming van zorggebouwen. Karin is na de afronding van haar Master Bouwfysica een PhD traject begonnen bij de leerstoel fysische aspecten van (historische) gebouwen. Tijdens deze periode is een verdieping gemaakt op het gebied van duurzame klimaatregelingen, geforceerde luchtstroming en conserveringscondities in gebouwen met strenge binnenklimaateisen.

In internationaal verband heeft ze meegewerkt aan Annex 68 van de International Energy Agency (IEA) waar luchtkwaliteit in bijna energie neutrale gebouwen (BENG) centraal stond. Deze brede en verdiepende kennis brengt ze nu met veel enthousiasme richting het zorgdomein.

Stefan van Heumen

Stefan van Heumen

Werkt als technisch consultant / onderzoeker bij de afdeling Building Physics & Systems van TNO. Hij richt zich daarbij vooral op de kritische technische infrastructuur van ziekenhuizen en zorgorganisaties in relatie tot contamination control, patiëntveiligheid en duurzaamheid. Momenteel is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van zowel de sectorale als de portefeuille routekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Tot 2009 was hij werkzaam bij het College Bouw Zorginstellingen en daarvoor heeft hij na zijn studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven (1986-1992) tot 2001 zijn sporen verdiend in de uitvoering van complexe woning- en utiliteitsbouwprojecten.

Roberto Traversari

Roberto Traversari

Onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van energie, duurzaamheid, installatietechniek en de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Daarnaast doet Roberto onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).

Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder. Ook is hij voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

Esther de Groot

Esther de Groot

Adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular en Milieuplatform Zorgsector. Esther ondersteunt zorgorganisaties bij het implementeren van de Milieuthermometer Zorg en bij het opstellen van de routekaart CO2-reductie. Daarnaast binnen het EVZ projectteam verantwoordelijk voor de Eerstelijnszorg en de video’s met inspirerende praktijkvoorbeelden.

Lars Luscuere

Lars Luscuere

Consultant duurzaamheid en circulaire economie bij Stichting Stimular en focust op klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. Hij leidde de ontwikkeling van materialenpaspoorten in het Europese BAMB -project en heeft ervaring in het samenwerken met diverse stakeholders bij het implementeren van duurzaamheid en circulariteit in de breedste zin van het woord. Zijn achtergrond is in Industrial Ecology.

Dianne Smits-de Wild

Dianne Smits-de Wild

Dianne Smits-de Wild werkt vanuit De Wild Advies als adviseur voor het EVZ. In deze rol informeert en enthousiasmeert ze zorgorganisaties over het opstellen van een CO2 routekaart. Dianne heeft  jarenlange ervaring als adviseur duurzaamheid binnen zorgorganisaties, onder meer met het gebruik van de CO2 routekaart en de MilieuThermometerZorg.

Gedreven door duurzaamheidsambities is ze ook als zelfstandige inzetbaar voor zorgorganisaties met duurzaamheidsvraagstukken. Ze deelt graag haar ervaring en kennis om verduurzaming bij zorgorganisaties te versnellen.

Marjon Olijdam

Marjon Olijdam

Al bijna twintig jaar duurzaamheidsadviseur bij Stichting Stimular. Ze heeft een breed scala aan organisaties (MKB, gemeenten en zorg) geadviseerd over milieuzorg, energiebesparing en CO2-reductie. Sinds 2016 ondersteunt ze twee groepen duurzame koplopers in de zorg (in opdracht van stad en provincie Utrecht). Ze is bouwkundige en die achtergrond komt goed van pas voor EVZ. Voor EVZ coördineert ze het verzamelen van prtefeuilleroutekaarten van care en schrijft ze publicaties.

Judith de Bree

Judith de Bree

Adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular en Milieuplatform Zorgsector. Ze adviseert zorgorganisaties bij de implementatie van de Milieuthermometer Zorg en het invullen van de routekaart CO2 reductie. Ze zorgt binnen het EVZ voor de ontwikkeling van de CO2 Reductietool Zorg.

Judith heeft een brede wetenschappelijke basis als MSc Biologie en is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit.

Adriaan van Engelen

Adriaan van Engelen

Directeur Stichting Stimular en van vereniging Milieu Platform Zorgsector. Na de studie Werktuigbouwkunde volgde enkele jaren onderzoek en enkele jaren advieswerk waarna hij 27 jaar geleden bij Stimular aan de slag ging op het terrein van afvalpreventie, energiebesparing en milieuzorg bij bedrijven en organisaties.

In 2005 is hij gevraagd de vereniging MPZ te trekken en is zijn werkterrein in de branches metaal, garages, bouw, hout, kunststof voedingsmiddelen, enzovoorts langzaamaan steeds verder verschoven naar de zorgsector.