CASE: GGZ NHN stapt over naar warmtepomp

Freddie Ong (Adviseur vastgoed en duurzaamheid)

In 2018 heeft GGZ NHN op hun locatie Geestercogge in Schagen de oude cv-ketels vervangen door een bivalent systeem van cv-ketels plus warmtepomp. Freddie Ong, adviseur vastgoed en duurzaamheid, is er heel tevreden mee. Deze bivalente oplossing past bij het beleid van verduurzaming op natuurlijke vervangingsmomenten. Toen vervanging van de ketels in zicht kwam, heeft Freddie hun installateur gevraagd welke opties er zijn om het systeem te verduurzamen. De installateur suggereerde een bivalente opstelling van twee nieuwe (kleinere) cv-ketels plus een lucht-water-warmtepomp.

Met de meetgegevens en een rekenmodel is bepaald dat een warmtepomp met
102 kW thermisch vermogen ongeveer 90% van de verwarming en 70% van de
totale warmte (verwarming en warm water) zou kunnen leveren. Het restant
wordt dan door de aardgasketels geleverd, waarvan 2/3 voor warm tapwater en
1/3 voor verwarming op de momenten dat de warmtepomp niet genoeg warmte
kan leveren.

Het bivalente systeem bleek financieel rendabel te zijn. De warmtepomp levert
inderdaad de voorspelde 70% van de totale warmte. Kijkend naar de totale
investering en het energieverbruik in het eerste seizoen komt de
terugverdientijd van deze oplossing (ten opzichte van alleen nieuwe ketels) op
iets meer dan vier jaar.

Lees verder op pagina 5