Zo kun je de CO2-routekaart gebruiken bij aanvragen DUMAVA-subsidie 2024

Zo kun je de CO2-routekaart gebruiken bij aanvragen DUMAVA-subsidie 2024

Maandag 3 juni vanaf 9.00 uur kan je subsidie aanvragen voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Als je een vastgestelde portefeuille- of CO2-routekaart met een CO2-reductietool versie 2 hebt, is DUMAVA-subsidie aanvragen ons inziens zo gepiept. Lees hier hoe je dat aanpakt en waar je rekening mee moet houden bij de aanvraag.
De regeling zelf is te vinden op RVO.nl/DUMAVA.

DUMAVA-subsidie aanvragen als je een portefeuilleroutekaart met de CO2-reductietool hebt

Als je een vastgestelde portefeuilleroutekaart met CO2-reductietool versie 2 hebt, is DUMAVA-subsidie aanvragen volgens ons niet veel werk. Dit zijn de stappen die je moet nemen. Stap 1 en 3 zijn sowieso nuttig als je wilt verduurzamen.

 1. Kijk in je portefeuilleroutekaart wat je plannen zijn voor de komende jaren.
 2. Subsidie voor integraal verduurzamingstraject (meer dan drie maatregelen)? Laat een energielabel maken.
 3. Maak betere kosteninschattingen voor de maatregelen waarvoor je DUMAVA-subsidie wilt aanvragen.
 4. Maak je bewijsmiddelen compleet.

Hieronder worden deze stappen verder toegelicht.

Stap 1: Kijk in je portefeuilleroutekaart wat je plannen zijn voor de komende jaren. Beoordeel welke maatregelen in aanmerking komen voor DUMAVA-subsidie.

Kijk in je CO2-routekaart wat (per gebouw) je plannen zijn voor de komende jaren.

 • Welke maatregelen zijn binnen 2 of 3 jaar ingepland?
 • Welke maatregelen staan in de jaren daarna op de planning, maar kan en wil je naar voren schuiven om te profiteren van deze subsidie?

Je kan subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Voor welke verduurzamingsmaatregelen precies staat in de DUMAVA-maatregelenlijst 2024 [PDF]. Hierin lees je ook aan welke voorwaarden je moet voldoen per maatregel.

-> 1, 2 of 3 subsidieerbare energiemaatregelen per gebouw? Dan voldoet een ‘simpele’ aanvraag. Ga verder met stap 3 en 4.
-> Meer dan 3 maatregelen? Dan moet je een aanvraag doen voor een integraal verduurzamingstraject. Ga naar stap 2.

Stap 2: Subsidie voor integraal verduurzamingstraject? Laat een energielabel maken.

Wil je meer dan drie subsidieerbare energiemaatregelen uitvoeren? Of energiemaatregelen die niet op de DUMAVA-maatregelenlijst staan? Dan moet je verduurzaming aan strengere eisen voldoen. Dat toon je aan met een maatwerkadvies of een portefeuilleroutekaart èn het huidige en verwachtte energielabel.

 • Het energielabel moet minimaal 3 stappen verhoogd worden en minimaal tot label B. Gebouwlabels gaan tot A+++++ (5 plusjes), dus ook als je gebouw nu al energielabel D heeft, kan je van dit subsidiespoor gebruik maken.
 • De energielabel-systematiek in 2021 is aangepast. Dat betekent dat (meestal) ook een nieuw startlabel nodig is. Om goed in te schatten of de verbetering van 3 stappen haalbaar is, is dat eigenlijk ook onmisbaar. Vaak kan dat niet op basis van alleen de (opname)gegevens van het oude label en is ook een locatiebezoek nodig.
 • Houd rekening met extra kosten. Voor een klein project kan dit reden zijn om een (goedkopere) ‘simpele’ DUMAVA-aanvraag te doen.

Is een verbetering van drie labelstappen of energielabel B niet haalbaar? Doe dan een aanvraag voor 1, 2 of 3 maatregelen.

Stap 3: Maak specifieke kosteninschattingen voor de maatregelen waarvoor je DUMAVA-subsidie wilt aanvragen.

De meeste portefeuilleroutekaarten geven een inschatting van de investeringskosten op basis van kengetallen. Nu je nog tijd hebt tot de aanvraagdatum, is het goed deze te verfijnen voor de gebouwen waar je subsidie voor aanvraagt. Dat voorkomt teleurstellingen later. Vraag kostenramingen of offertes op.

Tips voor gebruikers van de CO2-reductietool:

 • Check: gebruik je al de meest actuele kengetallen? Gebruik versie 2 van de tool voor de meest actuele kostenkengetallen.
 • Check de uitgangspunten van de kostenkengetallen op tabblad Bron. Passen deze bij jouw gebouw(en)?
 • In de CO2-reductietool worden van maatregelen voor een natuurlijk moment alleen de meerkosten geschat. Je vraagt subsidie aan voor de hele investering. De meerkosten van deze maatregelen komen dus bovenop de al geplande kosten in je MJOP.

Stap 4: Maak je bewijsmiddelen compleet.

Lees hieronder welke bewijsmiddelen je aanvullend aan je portefeuilleroutekaart je nodig hebt.

DUMAVA voor 1, 2 of 3 maatregelen per gebouw

Bij een aanvraag voor 1, 2 of 3 maatregelen kan de portefeuilleroutekaart als alternatief voor het energieadvies worden gebruikt. Een energieadvies moet opgesteld zijn door een externe adviseur, bij de portefeuilleroutekaart is dat niet verplicht.

Met een vastgestelde portefeuilleroutekaart met CO2-reductietool versie 2 voldoe je aan alle voorwaarden. Gebruik daarbij aanvullend het EVZ format waarmee je RVO laat zien waar welke gegevens in je CO2-reductietool en bestuursoplegger staan.

Tip: Als je subsidie aanvraagt voor een maatregel die niet in je routekaart staat: voeg die maatregel dan toe aan je routekaart.

DUMAVA voor een integraal verduurzamingsproject

Bij een aanvraag voor een integraal verduurzamingsproject kan de portefeuilleroutekaart gebruikt worden in plaats van het maatwerkadvies. Daarnaast heb je zoals eerder beschreven een energielabel van de start- en de verwachte eindsituatie nodig.

Meer weten over DUMAVA-subsidie met portefeuilleroutekaart?

Vragen over het gebruik van de portefeuilleroutekaart bij de aanvraag van de DUMAVA-subsidie? Schrijf je voor het vragenuurtje of stuur je vraag in via het contactformulier.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?