Zonnepanelen boven de parkeerplaats – solar carports
Onderzoek

Zonnepanelen boven de parkeerplaats – solar carports

Onderzoek

Een dak van zonnepanelen boven de parkeerplaatsen (solar carports) biedt een enorm potentieel voor het opwekken van duurzame energie. Voor met name ziekenhuizen, maar ook andere zorgorganisaties met grotere parkeerruimtes in de openlucht, kan het een interessante optie zijn om te onderzoeken.

De zonnige kant van parkeren

In Nederland waren er medio 2021 16 solar carports gerealiseerd en er zouden in 2021/2022 nog 8 worden gerealiseerd. Het merendeel daarvan is eigendom van een energie-exploitant die voor eigen rekening en risico in de solar carports investeert en gedurende een periode exploiteert. Maar het kan ook goed worden gerealiseerd en beheerd door de (private) eigenaar van het parkeerterrein zelf. Voor gemeentes en provincies is het een interessante mogelijkheid die bijdraagt aan de energietransitie. Zij zien de combinatie van zonne-energie met parkeerruimtes als een manier om te kunnen bijdragen aan hun duurzaamheidsambities die voortkomen uit het Klimaatakkoord.

RVO heeft vorig jaar een onderzoek gepubliceerd naar solar carports in Nederland. Het biedt nuttige informatie aan de hand van praktijkvoorbeelden.
De zonnige kant van parkeren – Een inspirerend inzicht in de mogelijkheden die parkeerruimtes bieden voor de opwekking van zonnestroom.

Het rapport heeft als doel om eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden met praktijkvoorbeelden te inspireren om in actie te komen om het potentieel aan zonne-energie te gaan benutten. Ook brengt het de kansen en knelpunten in beeld zodat er inzicht ontstaat hoe verdere opschaling mogelijk is.

In het rapport worden twee voorbeelden besproken van solar carports bij ziekenhuizen: Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Knelpunten die worden genoemd zijn bijvoorbeeld ‘bestemmingsplanwijziging’ en ‘minder flexibel te benutten voor andere doelen (markt, circus)’. Ook is een solar carport duurder dan andere zon-PV installaties omdat er een specifieke constructie nodig is. Toch zou dat niet reden moeten zijn om de mogelijkheid niet nader te onderzoeken, vanwege de enorme potentie aan duurzame energie-opwekking en daarmee ook maatschappelijke meerwaarde. De lokale en regionale overheden zullen graag willen meedenken en op landelijk niveau worden er subsidies (SDE++) aangeboden.

Lees het rapport op de website van RVO:

Ziekenhuis Nij Smellinghe wekt eigen stroom op met zonnecarport

GroenLeven (leverancier)

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten wekt jaarlijks ruim 30% van haar eigen stroomverbruik op met 9.000 zonnepanelen in eigen beheer. Met 5.500 daarvan zijn de parkeerplaatsen overdekt als zonnecarport.

Lees meer