Rekenmodel voor de sectorale routekaart Cure
Hulpmiddel

Rekenmodel voor de sectorale routekaart Cure

Van: EVZ

Het kabinet streeft naar een vergaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. Om te onderzoeken wat het effect is van maatregelen om de CO2-emissie van de ziekenhuissector te reduceren zijn scenario’s opgesteld en doorgerekend in een rekenmodel. Daarmee zijn de sectorale routekaarten cure en care doorgerekend.

In het rekenmodel zijn de beschouwde scenario’s weergegeven en deze kunnen aangepast worden aan de eigen situatie. Met het model kan een zorgorganisatie voor de eigen vastgoedportefeuille de globale langetermijneffecten van zowel de scenario’s uit de routekaart als een zelf samengesteld maatregelenpakket berekenen. Zodoende kun je snel inzicht krijgen in de ordegrootte van effecten van duurzaamheidsmaatregelen tussen nu en 2050. Ook rekent dit model de benodigde investeringen op globaal en indicatief niveau uit.

Zie ook de bijbehorende handleiding.

Publicatiedatum: maart 2020