Sectorale routekaart

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor de sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaat het maatschappelijk vastgoed aan de slag met de portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Concept sectorale routekaart 10-1-2020.

Sectorale routekaart cure 30-4-2019.

Rekenmodel voor de sectorale routekaart cure.

Handleiding bij het rekenmodel.

Hulp bij de portefeuilleroutekaart?

Het EVZ biedt ondersteuning bij het starten met de routekaart, zoals het geven van vrijblijvende feedback, en het beschikbaar stellen van tools en documentatie.