CO2-routekaart Roadshow

CO2-routekaart Roadshow

‘Verder met de routekaart in 2024’

Je hebt een CO2-routekaart opgesteld of bent daar mee bezig. Je loopt tegen zaken aan als financiering, bestuurlijk draagvlak, samenwerking met de woningcorporatie en wet & regelgeving. Wat de mogelijkheden voor duurzame renovatie of nieuwbouw?

Krijg praktische informatie van experts en wissel ervaringen uit met andere managers vastgoed en duurzaamheid. Over financiering, wet- & regelgeving, woningcorporaties, bestuurlijk draagvlak, renovatie, nieuwbouw, DBO.

Kom naar de CO2-routekaart Roadshow op vrijdag 8 december in Utrecht

Voor wie

Iedereen die werkt met de CO2-routekaart voor zorgvastgoed. Managers, project- en teamleiders met strategische en tactische verantwoordelijkheid voor verduurzamen van het zorgvastgoed. Duurzaamheidscoördinatoren. Adviseurs die bij of voor zorgorganisaties de CO2-routekaart opstellen.

Wanneer en waar

Vrijdag 8 december, 9.00 – 13.30u (incl lunch)
Social Impact Factory, Utrecht (naast Centraal Station)

Deelname is gratis, het is wel nodig om je in te schrijven.

EVZ Roadshow CO2-routekaart 2023

Programma

9.00 – 9.30u Inloop
9.30 – 10.15u Plenaire opening
Duurzaam zorgvastgoed met de routekaart: zijn we goed op weg? Lars Luscuere, Esther de Groot, Stimular – EVZ
Verder met de routekaart in 2024 Adriaan van Engelen, Stimular, MPZ
10.15 – 10.45u Pauze
10.45 – 11.30u Deelsessies – ronde 1 Kies uit 9 verschillende sessies, zie hieronder
11.30 – 12.15u Deelsessies – ronde 2 Kies uit 9 verschillende sessies, zie hieronder
12.15 – 12.30u Plenaire afsluiting
12.30 – 13.30u Lunch en netwerken

Deelsessies

Er zijn negen verschillende deelsessies over actuele onderwerpen van de routekaart: financiering, bestuurlijk draagvlak,  huurvastgoed, nieuwbouw, renovatie, dMJOP, wet- en regelgeving en starten met de routekaart. De sessies zijn interactief. Naast het delen van ervaringen uit de praktijk is er veel ruimte voor vragen, gesprek en discussie met collega’s van andere zorgorganisaties.
Elke deelsessie wordt twee keer aangeboden. Geef bij inschrijven je voorkeur aan voor de sessies die je wilt volgen.

1. Samenwerking met je woning­corporatie

Mariska Jansen, duurzaamheids­coördinator CA2

Hoe krijg je de informatie van je woningcorporatie voor het opstellen van je CO2-routekaart? Hoe kun je samenwerken om lange-termijn afspraken te maken voor verduurzamingsmaatregelen? Wat zijn de ervaringen van Woonzorg Nederland die CO2-reductietools opstelt voor hun  zorgvastgoed? Mariska Jansen deelt de resultaten en oplossingsrichtingen van haar onderzoek voor EVZ en gaat hierover in gesprek.

2. Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO)

Jochem Straathof, TNO

Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO) is onderdeel van de wettelijke Erkende Maatregelen. TNO doet pilots met een aanpak voor DBO met asset management in de langdurige zorg. Tijdens deze deelsessie wordt ingegaan op de aanpak zoals deze er nu ligt, de problemen waar de zorginstellingen uit de pilots op stuiten en de huidige wet- en regelgeving die aansluit bij de invulling van DBO in de langdurige zorg. De deelsessie is interactief, met ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.

3. Duurzame renovatie door ontwerp

Sandra Arts, architect Bouwhulpgroep

Bij verduurzamen van bestaande bouw ligt vaak de nadruk op energetische verbeteringen. Maar bij het ontwerp kun je duurzaamheid ook een grotere rol laten spelen. Flexibiliteit van de indeling en toepassing maakt anticiperen op toekomstige veranderingen in de zorg-vraag beter mogelijk. De Bouwhulpgroep ontwikkelde een methode waarmee je zelf inzicht krijgt in de mate van flexibiliteit van een gebouw. Dit deden ze aan de hand van een aantal woon-zorg-gebouwen met bouwjaar 1970-1990. In deze deelsessie krijg je toelichting op de methode en hoe deze toe te passen.

4. financierings­mogelijkheden

Mieke Pels, BZK en Richard van der Bijl, VWS

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor de duurzaamheidsopgave van je vastgoed? Informatie van de rijksoverheid maar ook inventarisatie. Geef aan waar jullie tegenaan lopen en welke behoeften er zijn op het gebied van financiering van duurzamer zorgvastgoed. Naast subsidies of leningen kan dit bijvoorbeeld ook zijn in de vorm van ondersteuning of kennis. 

5. wet- en regelgeving en subsidies

Kirsten van Muijden en Ryanne Pisa, adviseurs Duurzaam Bouwen, RVO

Inzicht in de wetten en regelingen vanuit de rijksoverheid waar je als vastgoedmanager mee te maken krijgt. Welke verplichtingen zijn er maar ook welke mogelijkheden voor ondersteuning? Stel je vragen aan RVO over regelingen als DuMaVa, EED, label C en het ontzorgingsprogramma.

6. Bestuurlijk draagvlak met business case

Léon de Heg, manager Bedrijfsvoering Vastgoed, ’s Heeren Loo

Je bestuur heeft de Green Deal Zorg ondertekend, maar hoe krijg je hun commitment op de CO2-routekaart? Voor het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak is een goede business case belangrijk.
Léon de Heg deelt zijn expertise op het gebied van financiering en management van zorgvastgoed. Ga in gesprek over de elementen van een goede businesscase om met je bestuur verder te komen met de routekaart.

7. Duurzame nieuwbouw

Adriaan van Engelen, MPZ/Stimular

De kennis van en ervaring met circulair en/of biobased bouwen is in de zorgsector nog gering. Afgelopen jaar deelden negen zorgorganisaties hun praktijkervaringen in de werkgroep Duurzame nieuwbouw zorgvastgoed. Het resultaat is een rapport met best practices en aanbevelingen. Over maximale isolatie, duurzame installaties, duurzaam gedrag, modulair, prefab en circulair bouwen, biobased en biofilisch bouwen. Na een korte presentatie van het rapport ga je in gesprek om vragen te stellen en ervaringen te delen over duurzame nieuwbouw.

8. DMJOP en uitvoering

 

In deze deelsessie staan de ervaringen met het vertalen van de routekaart naar DMJOP en de omzetting naar implementatie en uitvoering van de maatregelen centraal. Waar lopen organisaties tegenaan of wat valt mee? Waar kun je zelf rekening mee houden bij de stappen van strategisch en tactisch naar operationeel vastgoedmanagement? Stel je vragen en deel je ervaringen met andere organisaties.

Deze deelsessie is vol. Het is niet meer mogelijk om je hiervoor in te schrijven.

9. Starten met de routekaart

Dianne Smits-de Wild, MPZ

Voor organisaties die nog aan de slag moeten met de het opstellen van de routekaart. Waar kun je het beste beginnen? Welke handige tools en informatie wordt er aangeboden en waar kun je die vinden? Hoe kun je de mensen in je organisatie erbij betrekken? Dianne Smits-de Wild heeft inmiddels vele organisaties op weg geholpen met de routekaart. Krijg tips en handige links voor de beste aanpak en stel je vragen.

7. Duurzame nieuwbouw

(Dianne de Wild, Adriaan van Engelen, MPZ)

De kennis van en ervaring met circulair en/of biobased bouwen is in de zorgsector nog gering. Afgelopen jaar deelden negen zorgorganisaties hun praktijkervaringen in de werkgroep Duurzame nieuwbouw zorgvastgoed. Het resultaat is een rapport met best practices en aanbevelingen. Over maximale isolatie, duurzame installaties, duurzaam gedrag, modulair, prefab en circulair bouwen, biobased en biofilisch bouwen. Ga in gesprek met één van de deelnemers over hun ervaringen met duurzame nieuwbouw.

De CO2-routekaart Roadshow wordt georganiseerd door de samenwerkende brancheorganisaties Actiz, VGN en Nederlandse ggz en Stimular/MPZ voor Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).