Sectorale routekaart

Sectorale routekaart

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor alle sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaan organisaties met maatschappelijk vastgoed aan de slag met  portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen per organisatie het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Bekijk de concept sectorale routekaart 10-1-2020

Bekijk de sectorale routekaart care 30-4-2019.

Bekijk het rekenmodel voor de sectorale routekaart care.

Bekijk de handleiding voor het rekenmodel.

Hulp bij de portefeuilleroutekaart?

EVZ biedt ondersteuning bij de portefeuilleroutekaarten.
Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.