DUMAVA subsidie aanvragen met CO2-routekaart

DUMAVA subsidie aanvragen met CO2-routekaart

DUMAVA subsidie aanvragen met CO2-routekaart

Sinds begin juni kun je subsidie aanvragen voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Als je een vastgestelde portefeuille- of CO2-routekaart hebt, kun je deze gebruiken bij de aanvraag van de DUMAVA-subsidie. Lees hier hoe je dat aanpakt en waar je rekening mee moet houden.

De subsidieregeling zelf is te vinden op: rvo.nl/DUMAVA

Praktische uitleg in webinar en presentatie

Bekijk de MPZ-EVZ webinar ‘DUMAVA 2024 voor zorgorganisaties’ van maandag 6 mei jl. met praktische uitleg en tips voor de aanvraag. In deze presentatie vind je alle informatie uit de webinar.

Zo kun je de CO2-routekaart gebruiken bij aanvragen DUMAVA-subsidie 2024

Als je een vastgestelde portefeuilleroutekaart met CO2-reductietool versie 2 (of alternatieve tool) hebt, kun je deze gebruiken bij de aanvraag van de DUMAVA-subsidie.

Bij een aanvraag voor een integraal project moet er ook een energielabel bij. Dan heb je een indicatie van zowel het huidige als het verwachte energielabel nodig. Een indicatie van het energielabel kan bijvoorbeeld met de software van Innax of CFP berekend worden.

Dit zijn de stappen die je moet nemen.

 1. Kijk in je portefeuilleroutekaart wat je plannen zijn voor de komende jaren en kies de maatregelen waar je subsidie voor wilt aanvragen.
 2. Kies of je aanvraagt voor 1, 2 of 3 maatregelen of een van de integrale verduurzamingspakketten P1, P2 of P3.
 3. Maak betere kosteninschattingen voor de maatregelen waarvoor je DUMAVA-subsidie wilt aanvragen
 4. Maak je bewijsmiddelen compleet met energielabel en format als bijlage voor de aanvraag.

Hieronder worden deze stappen verder toegelicht.

Stap 1: Kijk in je portefeuilleroutekaart wat je plannen zijn voor de komende jaren en kies de maatregelen waar je subsidie voor wilt aanvragen.

Kijk in je CO2-routekaart wat (per gebouw) je plannen zijn voor de komende jaren.

 • Welke maatregelen zijn binnen 2 of 3 jaar ingepland?
 • Welke maatregelen staan in de jaren daarna op de planning, maar kan en wil je naar voren schuiven om te profiteren van deze subsidie?

Als je wilt aanvragen voor 1,2 of 3 maatregelen: Bekijk welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen in de DUMAVA-maatregelenlijst 2024 [PDF]. Hierin lees je ook aan welke voorwaarden je moet voldoen per maatregel.

Als je wilt aanvragen voor een project: bepaal welke labelstappen de uitvoering van deze maatregelen oplevert. Schakel hiervoor een adviseur in of gebruik eventueel software zoals van bijvoorbeeld Innax of CFP.

Stap 2: Kies of je aanvraagt voor 1, 2 of 3 maatregelen of een van de integrale verduurzamingspakketten P1, P2 of P3.

Losse maatregelen

Subsidie voor losse maatregelen is 20% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen. De subsidiebedragen zijn minimaal € 5.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Zie ook Maatregelenlijst DUMAVA 2024 (pagina 2).

Integrale projecten

Er zijn 3 integrale verduurzamingspakketten om uit te kiezen:

 1. Integraal met Maatwerkadvies
  Leidt tot een verbetering van ten minste drie labels en minimaal tot label B. Subsidie bedraagt 30% van de projectkosten, energieadvies en energielabel.
 2. Integraal met Maatwerkadvies tot een hogere energieprestatie
  Leidt tot een verbetering van ten minste drie labels en tot een hoge energieprestatie (renovatiestandaard). Subsidie bedraagt 40% van de projectkosten, energieadvies en energielabel.
  Dit is alleen voor organisaties met <= 250 fte
 3. Integrale aanpak verduurzaming monumenten
  Voor monumenten – maatregelen gebaseerd op Duurzaam monumentenadvies. Subsidie bedraagt 20% van de projectkosten en energieadvies. 

De subsidiebedragen zijn minimaal € 25.000 en maximaal € 85 per m2 per labelstap, tot een bovengrens van € 1,5 miljoen.

Stap 3: Maak specifieke kosteninschattingen voor de maatregelen waarvoor je DUMAVA-subsidie wilt aanvragen.

De meeste portefeuilleroutekaarten geven een inschatting van de investeringskosten op basis van kengetallen. Nu je nog tijd hebt tot de aanvraagdatum, is het goed deze te verfijnen voor de gebouwen waar je subsidie voor aanvraagt. Dat voorkomt teleurstellingen later. Vraag kostenramingen of offertes op.

Tips voor gebruikers van de CO2-reductietool:

 • Check: gebruik je al de meest actuele kengetallen? Gebruik versie 2 van de tool voor de meest actuele kostenkengetallen.
 • Check de uitgangspunten van de kostenkengetallen op tabblad Bron. Passen deze bij jouw gebouw(en)?
 • In de CO2-reductietool worden van maatregelen voor een natuurlijk moment alleen de meerkosten geschat. Je vraagt subsidie aan voor de hele investering. De meerkosten van deze maatregelen komen dus bovenop de al geplande kosten in je MJOP.

Stap 4: Maak je bewijsmiddelen compleet.

Bij de subsidieaanvraag kan de portefeuilleroutekaart gebruikt worden in plaats van het maatwerk- of energie-advies. Voor gebruikers van de CO2-tool hebben we een format gemaakt om de aanvullende gegevens te bundelen. Daarnaast heb je zoals eerder beschreven voor een integraal project een energielabel van de start- en de verwachte eindsituatie nodig.

Format voor DUMAVA-aanvraag met portefeuilleroutekaart
Met dit format laat je RVO zien waar welke gegevens staan in je CO2-reductietool en bestuursoplegger. Download het Word-document, vul het aan met onder andere de naam van de locatie en stuur het mee met de aanvraag.
Format voor DUMAVA-aanvraag met portefeuilleroutekaart

Energielabel

 • Het energielabel moet minimaal 3 stappen verhoogd worden en minimaal tot label B. Gebouwlabels gaan tot A+++++ (5 plusjes), dus ook als je gebouw nu al energielabel D heeft, kan je van dit subsidiespoor gebruik maken.
 • De energielabel-systematiek in 2021 is aangepast. Dat betekent dat (meestal) ook een nieuw startlabel nodig is. Om goed in te schatten of de verbetering van 3 stappen haalbaar is, is dat eigenlijk ook onmisbaar. Vaak kan dat niet op basis van alleen de (opname)gegevens van het oude label en is ook een locatiebezoek nodig.
 • Houd rekening met extra kosten. Voor een klein project kan dit reden zijn om een (goedkopere) ‘simpele’ DUMAVA-aanvraag te doen.

Meer weten over DUMAVA-subsidie met portefeuilleroutekaart?

Heb je vragen over de aanvraag van de DUMAVA-subsidie en het gebruik van de portefeuilleroutekaart daarbij? Schrijf je in voor het wekelijkse Vragenuurtje of stuur je vraag in via het contactformulier.