Woningcorporaties maken afspraken over verduurzaming

Woningcorporaties maken afspraken over verduurzaming

Versnelde verduurzaming van corporatiewoningen door prestatieafspraken

Corporaties hebben straks extra investeringsruimte door de afschaffing van de verhuurdersheffing. Er zijn voor de besteding van die ruimte afspraken gemaakt over woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid.

Het gaat om de volgende afspraken:

  • Na 2028 zijn er geen corporatiewoningen meer met een slecht energielabel E, F of G (uitgezonderd monumentale en te slopen woningen). Dat betekent dat ongeveer 250.000 woningen verduurzaamd worden. Als een woning na 2028 toch nog zo’n label heeft, krijgt de bewoner korting op de huur.
  • Cv-ketels worden voortaan in principe vervangen door duurzamer alternatieven en corporaties investeren meer in zonnepanelen. Hiervoor is tot en met 2025 een half miljard euro extra beschikbaar.
  • Corporaties investeren de komende vijf jaar 100 miljoen euro per jaar extra in verbetering van woningen (schimmel, loden leidingen, brandveiligheid). Het doel is dat er over vijf jaar geen slecht onderhouden woningen meer zijn.

Op het congres van branchevereniging Aedes op 23 december 2021 stemde 98% van de woningcorporaties in met deze afspraken.

Het document met de afspraken is de vinden op de website van de rijksoverheid: Prestatieafspraken tariefverlaging verhuurderheffing

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?