Zorgorganisaties gezocht voor deelname aan de Pilot “Invulling geven aan Duurzaam beheer en onderhoud”

Zorgorganisaties gezocht voor deelname aan de Pilot “Invulling geven aan Duurzaam beheer en onderhoud”

Echt invulling geven aan Duurzaam Beheer en Onderhoud (DB&O) is lastig. Dit heeft vaak consequenties voor een organisatie, maar brengt ook veel zoals goed zicht op de assets en deze kunnen beheren volgens een strategie die is gebaseerd op een heldere visie van de organisatie. Hierdoor zullen de assets beter gaan aansluiten op de strategie en vindt verduurzaming op effectieve wijze plaats zonder te desinvesteren.

Duurzame gebouw- en installatieaanpassingen zijn nodig om de duurzaamheidsambitie van de organisatie te kunnen realiseren. Natuurlijke investeringsmomenten benutten voor deze aanpassingen lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt gestructureerd technisch beheer en een gedegen voorbereiding.

De resultaten van de Pilot van Intrakoop bieden een goede basis. In deze pilot gaan we verder met hoe concreet invulling te geven aan de 18 gedefinieerde stappen. Het EVZ heeft daarvoor een traject en tools ontwikkeld. De basis hiervoor is gereed en het EVZ is op zoek naar zorgorganisaties die invulling willen geven aan DB&O.

Pilot DB&O

Zorgorganisaties kunnen deelnemen aan een pilot waarin de stappen worden ingevuld onder begeleiding van experts vanuit het EVZ. De zorgorganisatie wordt hierdoor ondersteund bij het proces om te komen tot DB&O en doet ervaring op met het stappenplan welke mogelijk nog kan worden verduidelijkt of verbeterd zodat het goed aansluit bij de zorgsector.

Tijdens de pilot wordt ook het nodige van de zorgorganisatie verwacht. Om goed invulling te kunnen geven aan DB&O zijn vaak aanpassingen van processen nodig. Hiervoor zijn inspanningen van de organisatie zelf noodzakelijk.

Voor deelname aan de pilot DB&O van het EVZ wordt een beperkte financiële bijdrage van de organisatie verwacht. Door de professionele begeleiding van de EVZ-experts brengt de pilot de organisatie immers ook stappen vooruit. De financiële bijdrage bedraagt EUR 5.000,- exclusief BTW.

Resultaat

Na de pilot DB&O heeft de zorgorganisatie significante stappen gezet met de invulling van DB&O en is de basis hiervoor gelegd. De organisatie kan DB&O zelfstandig verder brengen en heeft de tools daarvoor in handen. Ook weet de zorgorganisatie welke acties nog moeten worden uitgevoerd om DB&O bestendig te maken binnen de organisatie.

Aanmelden

Interesse in deelname aan de pilot DB&O van het EVZ? Laat het weten door contact op te nemen met:

Stefan van Heumen Stefan.vanheumen@tno.nl

Roberto Traversari Roberto.traversari@tno.nl

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?