Waar staan we nu met de routekaarten care – resultaten van de Kahoot-poll

Waar staan we nu met de routekaarten care – resultaten van de Kahoot-poll

In het plenaire deel van de drie bijeenkomsten van de CO2-Routekaart roadshow werd aan de hand van Kahoot gepeild wat de stand van zaken was met de routekaart bij de aanwezigen. De poll werd gehouden door Esther de Groot en Isabel Maas. De resultaten van de drie peilingen zijn hier samengevoegd.

Meeste zorgorganisaties zijn ‘onderweg’ maar grote verschillen

Opvallend was dat de aanwezige (care) zorgorganisaties sterk verschilden in hoe ver ze zijn met het invullen van de CO2-reductietool (of vergelijkbare tool). Van de totaal 115 antwoorden op de vraag ‘Waar sta je nu?’ gaven 30 zorgorganisaties aan nog te moeten beginnen. In totaal waren 30 deelnemers die meldden dat de routekaart voor hun zorgorganisatie compleet was– zij hebben de verduurzamingsmaatregelen ingepland voor de langere termijn èn vast laten stellen door het bestuur. De overige 55 deelnemers zijn onderweg – de routekaart moet nog verder worden aangevuld, bestuurlijk worden vastgesteld en/of opgestuurd naar EVZ.

Cirkelgrafiek met 4 gelijke vlakken, kwarten dus, in vier verschillende kleuren. De grafiek laat zien dat elk van de 4 antwoorden door ongeveer evenveel deelnemers is gekozen.

Uitvoering

En hoe staat het met de uitvoering? De helft van de deelnemers zegt de ingeplande maatregelen in de rouetkaart zeker uit te voeren. Een derde weet het nog niet zeker. De uitvoering van de al ingeplande maatregelen tussen 2019-2022 is ook sterk verdeeld. 15% geeft aan het grotendeels te hebben uitgevoerd, 30% heeft nog weinig tot niks kunnen doen en de rest zit er tussenin.

Draagvlak bestuur

Bij de organisaties die al wel meerdere maatregelen hebben kunnen uitvoeren is het vaak ook gelukt om de routekaart over te nemen in het (D)MJOP en is er draagvlak vanuit het bestuur. Uit de poll bleek dat meer dan de helft al wel de routekaart had besproken met het bestuur en voor 35% was er ook goedkeuring, in ieder geval voor de komende 4 jaar en in 19% ook al voor het hele traject.

Budget en tijd als drempels bij uitvoering

Drempels bij het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen die werden genoemd waren hoofdzakelijk budget (40%), maar ook tijd (31%) en andere uitdagingen (18%), zoals gehuurd vastgoed en personeelstekort werden genoemd. Uit de antwoorden op de vragen bleek dat de onderwerpen voor de deelsessies zeer relevant waren. Vaak gekozen sessies waren dan ook bijvoorbeeld Starten met de Routekaart, het praktijkvoorbeeld van routekaart naar DMJOP van de GGzE, Bouwen aan bestuurlijk draagvlak en In gesprek met de woningcorporatie.

Verduurzaming niet meer vrijblijvend

Hoewel duidelijk werd dat er grote verschillen zijn tussen de zorgorganisaties was bij iedereen de noodzaak van verduurzaming wel duidelijk. Deelnemers gaven aan dat het vaak nog lastig is om de urgentie over te brengen bij bestuur en medewerkers van de organisatie. Die urgentie werd door Adriaan van Engelen in de presentatie die op de Kahoot volgde wel goed aangegeven – ook door wettelijke verplichtingen en inkoopvoorwaarden van verzekeraars wordt de verduurzaming van het zorgvastgoed echt noodzakelijk. Degenen die nog niet begonnen zijn kunnen niet meer afwachten. Het is een enorme opgave en daarom is het ontzettend belangrijk om samen te werken. Door kennis en ervaringen te delen, maar ook door samen in gesprek te gaan met een woningcorporatie of leverancier. Met deze CO2-routekaart Roadshow is in ieder geval de basis hiervoor flink versterkt.

Bekijk alle presentaties van de CO2-routekaart Roadshow op deze pagina.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?