Aparte portefeuilleaanpak BZK-EZK: aanmelden voor 28 februari, indienen tot 30 april

Aparte portefeuilleaanpak BZK-EZK: aanmelden voor 28 februari, indienen tot 30 april

Het Ministerie BZKEZK is aanvullend met wetgeving gekomen voor een eigen portefeuilleaanpak voor zorgorganisaties met ten minste 20 utiliteitspanden in eigendom die in ten minste twee regio’s liggen van omgevingsdiensten. De regeling staat op de site van RVO, Portefeuilleaanpak.

Let op: de deadline voor de intentieverklaring is uitgesteld tot 28 februari om 23:59.

Voordelen aanpak
De voordelen voor de zorgaanbieder zijn:

  • Je krijgt vanuit het bevoegd gezag één coördinerend inspecteur in plaats van een inspecteur per regio.
  • Je kunt makkelijker voldoen aan de Informatieplicht, je hoeft niet alle gebouwmaatregelen door te geven. Wel moet je uitgebreid rapporteren over alle procesmaatregelen.
  • Je kunt in de routekaart op eigen natuurlijke momenten de panden verduurzamen en hoeft niet direct aan de regelgeving voor erkende maatregelen te voldoen. De energieprestatie van de hele vastgoedportefeuille wordt als geheel beoordeeld, zo krijg je meer flexibiliteit.

Vertaald naar de praktijk: je krijgt hiermee minder discussies met het bevoegd gezag om per gebouw het overleg aan te gaan over de wettelijke maatregelen die niet in de planning passen. De aanpak kan intern helpen voor het eigen beleid.

Aanpak
De zorgaanbieder belooft in vier jaar het volgende resultaat

    • in 2026 ten minste 22% minder aardgas ten opzichte van 2022 op concernniveau
    • in 2026 ten minste 14% minder finaal energiegebruik ten opzichte van 2022

Hoe kan ik hieraan meedoen?
Stuur uiterlijk 28 februari 23:58 uur een intentieverklaring in. Je moet dan dit voorjaar vóór 30 april een extra rapport opstellen en deze met de routekaart inleveren en vervolgens elk jaar de voortgang rapporteren.

  • Je moet alle panden in de routekaart meenemen, ook de kleine panden.
  • Je krijgt geen vrijstelling voor de EED, je hebt daarvoor wel de meeste informatie in handen.
  • Je krijgt geen vrijstelling voor de Informatieplicht, deze wordt wel makkelijker.

De regeling houdt geen rekening met de komende renovatiestandaard die onlangs gepubliceerd is. De renovatiestandaard vraagt label A++ voor gebouwen, welke daarna niet meer mee hoeven in de Informatieplicht.

Ter vergelijking; voor de EED is de deadline uiterlijk december 2024. Voor de Informatieplicht december 2023. Je hebt daarvoor meer tijd en kunt intussen de eigen CO2-routekaart verder maken en aansluiten op de gepubliceerde renovatiestandaard en nieuwe lijst erkende maatregelen. Met name ook de bestuurlijke vaststelling van de CO2-routekaart is een traject dat tijd vraagt.

Ministeries handelen solo
EVZ, MPZ en de zorgbranches streven met de achterban actief voor resultaat voor de energietransitie. Voorjaar 2022 heeft de zorgsector zelf het initiatief genomen voor een werksessie met BZKEZK, gemeenten en omgevingsdiensten om tot een nieuwe werkwijze te komen die minder administratie oplevert.

De ministeries BZKEZK hebben vervolgens vorig jaar zonder verder overleg met de sector de nu gepubliceerde portefeuilleaanpak opgesteld. Reacties op het concept zijn niet verwerkt. De toezegging van de overheid in de Green Deal Zorg 2.0 en 3.0 om mee te werken aan harmonisering wetgeving en verminderen van overbodige administratielasten zien we helaas niet terug in het resultaat. Het aangeboden voorstel van de sector om alleen op resultaten te sturen is door de ministeries niet overgenomen. Het is nu én resultaten leveren én veel rapporteren.

Het BZKEZK voorstel sluit deels aan bij de door de zorg zelf ontwikkelde CO2-routekaart, maar wijkt daar ook van af door daar uitgebreide aanvullende rapportage bij te vragen.

Overleg over de regeling loopt met BZKEZKMPZ en de branches.

 

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?