Nieuws
pagina 4

Nieuws

Blijf op de hoogte met de EVZ nieuwsbrief

Met de nieuwe EVZ nieuwsbrief heb je steeds een actueel overzicht van de informatie, gereedschappen en ondersteuning voor het verduurzamen van vastgoed en energie in de zorg. Schrijf je nu in en ontvang meteen de nieuwste editie.

Lees verder

Uitvoeringsplannen Green Deal Zorg voor realisatie van de routekaarten

In het Integraal Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) staat hoe de betrokken partijen de afspraken uit de Green Deal gaan realiseren en wat daarvoor nodig is. Financiële ondersteuning, vermindering van administratieve lasten en ondersteunende regelgeving zijn belangrijke aspecten. Het ministerie van VWS gaat aan de slag om de uitvoering te faciliteren.

Lees verder

Zorgorganisaties gezocht voor deelname aan de Pilot “Invulling geven aan Duurzaam beheer en onderhoud”

Het EVZ zoekt naar zorgorganisaties die onder begeleiding een start willen maken aan het invullen van duurzaam beheer en onderhoud.

Lees verder

Green Deal Duurzame Zorg 3.0 – Hebben jullie al ondertekend?

Green Deal Zorg 3.0 –  Samen Werken aan Duurzame Zorg (2022-2026) De derde Green Deal neemt de stap van stimuleren naar verplichten met duidelijke doelen en resultaten. In de nieuwe Green Deal 3.0 ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ zijn concrete doelen gesteld. Ook wordt ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En …

Lees verder

Aparte portefeuilleaanpak BZK-EZK: aanmelden voor 28 februari, indienen tot 30 april

Het Ministerie BZK-EZK is aanvullend met wetgeving gekomen voor een eigen portefeuilleaanpak voor zorgorganisaties met ten minste 20 utiliteitspanden in eigendom die in ten minste twee regio’s liggen van omgevingsdiensten. Dit kan vele administratieve last schelen. Aanmelden uiterlijk 28 februari a.s.

Lees verder

Waar staan we nu met de routekaarten care – resultaten van de Kahoot-poll

In het plenaire deel van de drie bijeenkomsten van de CO2-Routekaart roadshow werd aan de hand van Kahoot gepeild wat de stand van zaken was met de routekaart bij de aanwezigen. De poll werd gehouden door Esther de Groot en Isabel Maas. De resultaten van de drie peilingen zijn hier samengevoegd.

Lees verder

CO2-routekaart Roadshows goed bezocht, enthousiaste reacties

De EVZ CO2-routekaart Roadshow met bijeenkomsten op 30 november in Eindhoven, 2 december in Apeldoorn en 6 december in Bilthoven was een groot succes. Ruim 200 deelnemers van ongeveer 140 verschillende zorgorganisaties en hun adviesbureaus kwamen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen over de CO2-routekaarten-aanpak.

Lees verder

Gemiddelde milieu-impact en CO2-footprint huisartsenpraktijk berekend

Een groep huisartsenpraktijken heeft met behulp van de Milieubarometer voor een eerste keer de CO2-footprint en milieu-impact van de eigen praktijk bepaald. Stichting Stimular heeft hiermee een branchegemiddelde berekend. Bekijk op welke thema’s de grootste milieu-impact zit van huisartsen-praktijken en vergelijk dit met je eigen impact in de Milieubarometer.

Lees verder

Eerste sectorrapportage met enige voorbehouden aangeboden

De zorgbranches hebben met enige voorbehouden de eerste Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed aangeboden aan de Klimaatraad Gebouwde Omgeving. De koers naar Klimaatneutraal is nog met veel vragen omgeven, met name op het gebied van financiering.

Lees verder

Circulair bouwen relevante bijdrage verduurzaming zorgvastgoed

Uit onderzoek door TNO komt duidelijk naar voren dat circulair bouwen op verschillende manieren een positieve invloed heeft op het zorgvastgoed. Dit laat zien dat circulair bouwen een relevante bijdrage kan leveren in het verduurzamingsvraagstuk van het zorgvastgoed.

Lees verder

Meer informatie

Kijk bij Veelgestelde vragen of je vraag er tussen staat.
Of neem contact met ons op.