Onderzoek optimaal binnenklimaat voor cliënten langdurige zorg

Onderzoek optimaal binnenklimaat voor cliënten langdurige zorg

Aan welke eisen moeten zorgorganisaties voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? TNO gaat dit onderzoeken om zo te komen tot een leidraad en programma van eisen voor zowel zorgorganisaties als leveranciers. Het project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL.

Op dit moment zijn er geen richtlijnen voor binnenklimaat in de langdurige zorg. Dit kan best lastig zijn voor zowel zorgorganisaties als eigenaren van zorgvastgoed. Maar ook aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg hebben baat bij duidelijke richtlijnen. Als tussen partijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dit achteraf discussie geven. Het hebben van richtlijnen draagt bij aan betere mogelijkheden voor sturing op de kwaliteit van het binnenklimaat in combinatie met verduurzaming. Wat uiteindelijk ook leidt tot meer tevreden cliënten en medewerkers.

Richtlijnen voor temperatuur, luchtvochtigheid, fijnstof, ventilatie

Het onderzoek richt zich op het binnenklimaat van ruimtes voor langdurige zorg. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn op te stellen met betrekking tot onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie. Dit kan gebruikt worden bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken en controles of bij klachten.

‘Evidence based’ aanpak

In de eerste fase van het onderzoek voert TNO samen met de TU Delft, TU/e en de Hogeschool Utrecht een literatuuronderzoek uit naar de bewijslast voor eisen aan het binnenklimaat in de langdurige zorg. Op basis van deze literatuurstudie wordt in de tweede fase een leidraad opgesteld op basis waarvan eisen aan het binnenklimaat in zorgvoorzieningen kunnen worden gesteld. Stakeholders worden hierbij betrokken via een klankbordgroep. Door deze aanpak zijn de gestelde eisen ‘evidence based’.

Resultaten: leidraad en PvE

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de eerste fase van het onderzoek in de zomer bekend. Daarna volgt voor het einde van 2022 een leidraad, op basis waarvan Stichting Binnenklimaattechniek een Programma van Eisen (PvE) voor de langdurige zorg op zal stellen. Dit PvE kan dan door partijen kosteloos gebruikt worden om daarmee invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.

 

Over Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland is de grootste sociale seniorenhuisvester van Nederland. Ze bouwen en beheren toekomstbestendig zorgvastgoed en zelfstandige woningen in zo’n 170 gemeenten. Huurders worden een betaalbare en veilige woning geboden met ruimte voor ontmoeting in de buurt, zodat zij ‘samen zelfstandig’ kunnen wonen.

Over Binnenklimaat Nederland
Binnenklimaat Nederland zet zich in om een gezond binnenklimaat te realiseren. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van ventilatie- en filtersystemen, lucht- en klimaattechnologie en producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen.

Over TVVL
TVVL is de landelijke vereniging voor bedrijven en professionals in de installatietechniek. De vereniging maakt de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis ontwikkelen, delen en overdragen.

 

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?