Nieuwe ronde DUMAVA subsidie open per 3 juni 2024

Nieuwe ronde DUMAVA subsidie open per 3 juni 2024

Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed met de DUMAVA regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend op maandag 3 juni 2024 vanaf 9:00 uur. Je kunt de aanvraag van tevoren al klaarzetten. Gebruik de CO2-routekaart om de aanvraag te onderbouwen. 

De DUMAVA subsidieregeling komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed, waaronder ook zorgorganisaties, tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor 1,2 of 3 maatregelen. Bij integrale projecten is dit 30%. Als de renovatiestandaard wordt gehaald, dan is 40% subsidie mogelijk bij een integraal project. Het subsidiebedrag voor integrale projecten is  minimaal € 25.000. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.

DUMAVA-maatregelenlijst

De maatregelenlijst is gewijzigd ten opzichte van de eerdere rondes: er zijn maatregelen bij gekomen, verwijderd en meerdere maatregelen zijn aangescherpt. Maatregelen die zijn afgevallen zijn vooral maatregelen met een korte terugverdientijd. De maatregelen staan inmiddels vaak al op de lijst met Erkende Maatregelen, waardoor uitvoering verplicht is. Lees de belangrijkste wijzigingen in dit blog van Stefan Romijn, adviseur duurzaam ondernemen bij Stimular.

Dumava-subsidie nu meerdere keren per gebouw aan te vragen

Een gebouweigenaar kan voor meerdere gebouwen subsidie aanvragen. Voor elk gebouw is een aparte aanvraag nodig. Het is mogelijk om opnieuw een aanvraag te doen voor een gebouw als bij de vorige ronde is gekozen voor losse maatregelen. In een nieuwe aanvraag kan opnieuw voor losse maatregelen worden gekozen of voor een integraal project.

Aanvraag van tevoren klaarzetten

Aanvragen kunnen vanaf 20 mei klaargezet worden in het digitale portal van RVO. Bij de vorige ronde was het budget de eerste dag al op. Zorg daarom dat je direct op 3 juni een aanvraag indient. Als het budget wordt overschreden, dan wordt geloot onder alle ingediende aanvragen van die dag.

CO2-routekaart gebruiken bij aanvraag

Bij de aanvraag kan je de portefeuilleroutekaart gebruiken. Lees: DUMAVA subsidie aanvragen met CO2-routekaart. Gebruik daarbij aanvullend het EVZ format waarmee je RVO laat zien waar welke gegevens in je CO2-reductietool en bestuursoplegger staan.

Uitsluiting organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig zijn

Organisaties met een inkomsten- of vennootschapsbelastingplicht kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. Dit betekent dat bijvoorbeeld fysio- en tandartspraktijken en soms ook huisartsen niet in aanmerking komen. Deze keuze is gemaakt, omdat organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig zijn EIA (Energie Investerings Aftrek) kunnen aanvragen. Een EIA-aanvraag heeft echter weinig zin als geen of nauwelijks winst wordt gemaakt. Hiermee valt een doelgroep helaas buiten de boot bij de verschillende regelingen.

Meer informatie

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?