Ingrijpende renovatie? Verplicht hernieuwbare energie!

Ingrijpende renovatie? Verplicht hernieuwbare energie!

Gaat u ingrijpend verbouwen? En plaatst of wijzigt u de installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling? Dan bent u vanaf 1 februari 2022 mogelijk verplicht hernieuwbare energie toe te passen.

Nieuwe voorwaarden hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie. Een renovatie is ingrijpend als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd.

Rekentool en leidraad

Met een rekentool kan voor specifieke situaties de minimumwaarde hernieuwbare energie worden berekend. Daarnaast wordt met de rekentool duidelijk hoeveel zonnepanelen nodig zijn om aan de verplichting te voldoen.

Voor het gebruik van andere technieken of een combinatie daarvan, is een NTA 8800-berekening nodig om de hoeveelheid hernieuwbare energie te bepalen. Hernieuwbare energie is de duurzame of groene energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hiervoor zijn verschillende technieken te gebruiken zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtenet.

Niet in alle gevallen is het mogelijk te voldoen aan de verplichting. Een leidraad geeft meer informatie over de verplichting en uitzonderingen voor situaties waar de verplichting niet of gedeeltelijk geldt.

Kijk voor meer informatie, de rekentool en de leidraad op https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-regels/energieprestatie-eisen-verbouw-renovatie/hernieuwbare-energie-bij

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RVO

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?