Green Deal Duurzame Zorg 3.0 – Hebben jullie al ondertekend?

Green Deal Duurzame Zorg 3.0 – Hebben jullie al ondertekend?

Green Deal Zorg 3.0 –  Samen Werken aan Duurzame Zorg (2022-2026)

De derde Green Deal neemt de stap van stimuleren naar verplichten met duidelijke doelen en resultaten.

In de nieuwe Green Deal 3.0 ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ zijn concrete doelen gesteld. Ook wordt ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En een nieuw thema: dat het onderwijs duurzame zorg meeneemt. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie (gebruik)

De Green Deal Zorg 3.0 is op 4 november 2022 ondertekend door MPZ, brancheorganisaties en nauw betrokken organisaties. 8 december tekenden al ruim 100 partijen mee.

Alle zorgaanbieders worden opgeroepen mede te ondertekenen, zodat:

  • de organisatie de doelen onderschrijft
  • de medewerkers vanuit het bestuur de boodschap krijgen dat duurzame zorg bij de strategie past
  • de zorgsector maatschappelijk verantwoord bezig is, dat kunnen we alleen met elkaar.

Zorg dat jouw zorgorganisatie ook meedoet met de Green Deal Duurzame Zorg.

Een belangrijke boost voor organisatiebrede verduurzaming. Kijk op Green Deal Duurzame Zorg hoe het ondertekenen in z’n werk gaat.

Op Green Deal Duurzame Zorg vind je ook de volledige tekst van de Green Deal 3.0.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?