CO2-routekaart Roadshows goed bezocht, enthousiaste reacties

CO2-routekaart Roadshows goed bezocht, enthousiaste reacties

De EVZ CO2-routekaart Roadshow met bijeenkomsten op 30 november in Eindhoven, 2 december in Apeldoorn en 6 december in Bilthoven was een groot succes. Ruim 200 deelnemers van ongeveer 140 verschillende zorgorganisaties en hun adviesbureaus kwamen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen over de CO2-routekaarten-aanpak.

Iedereen was het erover eens dat de verduurzaming van ons zorgvastgoed een enorme opgave is: “Het is echt iets dat we samen moeten doen. Er is heel veel kennis nodig.” (Martijn van Roosmalen, Ipse de Bruggen, dagvoorzitter op 30 november). Deze congressen-reeks werd georganiseerd door de samenwerkende brancheorganisaties Actiz, VGN en de Nederlandse ggz, samen met Stimular/MPZ voor Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Plenair – Waar staan we nu en voor welke opgave staan we

Op elke bijeenkomst werd eerst ingegaan op het waarom en hoe van de routekaartenaanpak, de opgave waar we voor staan en wat we tot nu toe samen hebben bereikt, aan de hand van de analyse van de ingeleverde routekaarten. Deze plenaire presentatie werd gegeven door respectievelijk Judith de Bree, Esther de Groot en Lars Luscuere.

Esther de Groot en Isabel Maas brachten met een Kahoot-poll in beeld waar de deelnemers nu staan op het routekaart-traject en waar ze tegenaan lopen. Daarin werd duidelijk dat er ook nog een aantal organisaties aan de start staan en moeten beginnen en of net waren begonnen met het opstellen van de routekaart. Adriaan van Engelen gaf daarna concrete informatie en zijn visie op waar alle zorgorganisaties in 2023 mee te maken krijgen: ‘De Volgende Etappe’.

Deelsessies

Vervolgens kon iedereen aanschuiven bij twee deelsessies naar keuze. In deze sessies werden praktijkervaringen met de routekaarten-aanpak uit de praktijk gedeeld. Onderwerpen van de deelsessies waren:

  • Bouwen aan Bestuurlijk Draagvlak
  • Verduurzaming gehuurd vastgoed
  • Van routekaart naar DMJOP bij GGz Eindhoven
  • Zonnepanelen ondanks netcongestie bij Careyn
  • Aanpak energietransitie bij SVRZ
  • Circulair (ver)bouwen bij ASVZ
  • Starten met de routekaart
  • Regelingen van de overheid

Uitspraken naar aanleiding van de deelsessies:

De routekaart is wel financieel akkoord, maar ik ga nu [terug] naar het bestuur voor strategische ondersteuning.

We hebben hiermee handvatten gekregen om mee verder te kunnen. Het is belangrijk om ons verder te verdiepen in de mogelijkheden.

Neem alvast in je PvE de norm op van 80 kWh!

Ga het gesprek aan met je bestuur en zoek de gemene deler.

Presentaties en foto’s

De presentaties van het plenaire deel en de deelsessies zijn gepubliceerd in de EVZ Kennisbank. Ga naar deze pagina voor het overzicht, met links naar alle presentaties en foto’s van de bijeenkomsten.

Afsluiting

In de gezamenlijk afsluiting werd door meerdere deelnemers aangegeven dat het heel waardevol was om bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Men was geïnspireerd om aan de slag te gaan of om de routekaart weer een stap verder te brengen. Voor heikele punten als borging in beleid en het gesprek aangaan met de woningcorporaties had men concrete aanknopingspunten gekregen. Tijdens de aansluitende lunch werd nog uitgebreid verder gepraat, kennis en ervaringen uitgewisseld en de basis gelegd voor goede samenwerkingen.

Uitspraken bij het afsluitende deel:

Ik heb hier energie van gekregen om de routekaart weer een stap verder te brengen in onze organisatie.

Het is ook leuk om mee bezig te zijn! Er is heel veel te winnen.

Mijn advies: Hou het simpel, begin met je eigen vastgoed en werk samen.

Goed om te weten dat er een organisatie is waar je terecht kan met vragen over de routekaart!

Vervolg

Vanuit het EVZ gaan we aan de slag met alle waardevolle input die we hebben gekregen van de deelnemers, zodat we de informatie nog beter kunnen afstemmen op wat er nodig is. En er zijn genoeg ideeën voor vervolgbijeenkomsten op deelonderwerpen en eventueel een nieuwe roadshow komend jaar. Mocht je zelf wat willen organiseren, laat het ons weten. Het belang van samenwerking en kennisdeling is duidelijk en daarbij kunnen we waar mogelijk faciliteren.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?