Wetchecker energiebesparing
Hulpmiddel

Wetchecker energiebesparing

Check aan welke wettelijke verplichtingen voor energiebesparing je als organisatie moet voldoen met deze wetchecker energiebesparing van RVO. Het is een online tool die naast de energiebesparingsplicht en EED ook onder andere kijkt naar verplichte keuringen voor gebouwinstallaties en energieprestatie-eisen voor zowel gebouwen als installaties.

De tool vraagt om een aantal gegevens. Het is handig om deze bij de hand te hebben wanneer je start met invullen. De aantallen kunnen bij benadering worden opgegeven (‘ongeveer’ geeft RVO aan).

Welke gegevens heb je nodig:

  • aantal werknemers
  • jaarlijkse omzet en balanstotaal
  • energieverbruik per locatie
  • gebruiksoppervlakte van de gebouwen

Let op: deze specifieke afspraken voor de zorgsector vind je niet terug in de tool:

  • dat je bij de EED-rapportageverplichting de CO2-routekaart kunt gebruiken,
  • dat het keurmerk Milieuthermometer Zorg vrijstelling geeft voor de EED-rapportageplicht op alle locaties waar een certificaat behaald is,
  • dat de omgevingsdiensten als bevoegd gezag aparte afspraken mogen maken.