Verslag, presentatie

Roadshow presentatie: Verduurzaming gehuurd zorgvastgoed bij Woonzorg Nederland – Wim Bakker

Presentatie

Deelsessie tijdens de CO2-routekaart Roadshow – De Volgende Etappe op 30 november 2022. Wim Bakker, Programmamanager duurzaamheid bij Woonzorg Nederland, geeft inzicht in de aanpak voor verduurzaming van het zorgvastgoed van deze woningcorporatie. Aan bod komen de doelstelling voor 2050, het Plan van Aanpak en vijf scenario’s met verschillende scope in tijd waarmee Woonzorg werkt. Vervolgens maakt hij aan de hand van een praktijkvoorbeeld duidelijk hoe dit werd uitgewerkt in uitgangspunten en een keuzeproces met beoordelingsmatrix voor maatregelen, op basis waarvan een maatregelenpakket werd voorgesteld.