Roadshow presentatie: Circulair verbouwen – Wibaut Nouwens ASVZ
Verslag, presentatie

Roadshow presentatie: Circulair verbouwen – Wibaut Nouwens ASVZ

Presentatie

Deelsessie tijdens de CO2-routekaart roadshow – De Volgende Etappe op 2 december 2022. Wibaut Nouwens, adviseur duurzame bedrijfsvoering bij ASVZ, legt uit wat circulair (ver)bouwen inhoudt en hoe het in de praktijk is toegepast bij gebouwen van ASVZ. Aan bod komen transformatie en demontage van gebouwen, modulair en biobased bouwen, hergebruik van materialen en kansen zien. Tijdens de deelsessie werd ook ingegaan op hoe circulair nog zo weinig vanzelfsprekend is in de bouwwereld, maar Wibaut gaf met meerdere voorbeelden aan dat er echt al heel veel gebeurd en dat het daarmee ook al grootschaliger, fabrieksmatiger wordt en dus steeds beter toepasbaar. De materialenschaarste maakt circulair en modulair een steeds logischere oplossing. Je moet misschien nog even zoeken, maar maak vooral ook gebruik van de kennis en ervaringen van anderen.