Kennisbank

Kennisbank

Hier vind je vele publicaties over het verduurzamen van de zorg. In de blauwe balk aan de rechterkant kun je zoeken of filteren.

Verslag, presentatie
Eerste sectorrapportage verduurzaming zorgvastgoed op basis van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten over de CO2-reductie op 2030 en 2050. Gepubliceerd in september 2022.
Onderzoek
Dit onderzoek laat zien dat circulair bouwen een relevante bijdrage kan leveren in het verduurzamingsvraagstuk van het zorgvastgoed. Het rapport geeft aanbevelingen voor de toepassing van een aantal basisprincipes voor ontwerp en ontwikkeling en ontwerpstrategieën. Aan de hand van een case study worden kwantitatieve inzichten gegeven in de bijdrage van circulair bouwen aan CO2-emissiereductie.
Hulpmiddel
Deze publicatie geeft een overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken bij verduurzaming. Update met DUMAVA subsidieregeling.
Maatregel
Een energiecampagne draagt bij aan het vergroten van het energiebewustzijn bij alle betrokkenen: medewerkers, management, bewoners, patiënten. Een belangrijke en nuttige maatregel die aantoonbaar leidt tot energiebesparing. Zo pak je het aan.
Onderzoek
Een dak van zonnepanelen boven de parkeerplaatsen (solar carports) biedt een enorm potentieel voor het opwekken van duurzame energie. Voor met name ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen met grotere parkeerruimtes in de openlucht, kan het een interessante optie zijn om te onderzoeken. RVO heeft in 2021 een rapport gepubliceerd dat nuttige informatie geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Verslag, presentatie
In deze kennisclip legt Iris Blom uit wat de CO2-uitstoot is van de zorgsector en wat belangrijkste bronnen zijn. Ze geeft inhoud aan het containerbegrip Duurzaamheid specifiek voor de zorg en geeft handvatten waar we als sector mee aan de slag kunnen. Een pleidooi voor samenwerking!
Verslag, presentatie
In deze kennisclip legt Iris Blom uit wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en milieuvervuiling op de gezondheid van individuele mensen en bevolkingsgroepen. Het Lancent Countdown -initiatief wordt toegelicht en de Kennisagenda Klimaat en Gezondheid.
Verslag, presentatie
Dit is de 1e kennisclip uit een serie van 3. Iris introduceert de serie en gaat in op wat CO2-uitstoot is en het broeikas effect. Ook wordt ingegaan op de internationale en nationale afspraken om de klimaatverandering te beperken en de Green Deal Duurzame Zorg.
Onderzoek
TNO heeft onderzocht hoe zorginstellingen zich kunnen voorbereiden op het aansluiten op warmte- en/of koude-distributiesystemen (WKD). Het onderzoek richt zich niet alleen op de technische aspecten maar ook op de financiële en contractuele zaken waar een zorginstelling rekening mee moet houden.
Verslag, presentatie
Sectorbreed rapport met analyse van de tot nu toe ingeleverde routekaarten voor CO2-reductie van zorgvastgoed. De tussenstand stemt hoopvol, maar vraagt ook nog veel werk voor de zorginstellingen, bestuurders en brancheorganisaties.
Filter

Meer informatie

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?