Kennisbank

Kennisbank

Hier vind je vele publicaties over het verduurzamen van de zorg. In de blauwe balk aan de rechterkant kun je zoeken of filteren.

Hulpmiddel
De renovatiestandaard is een nu nog vrijwillige maar straks verplichte energieprestatienorm voor je gebouwen. Zorg dat je hier rekening mee houdt bij het plannen van je verbouwing. Meer informatie vind je via dit hulpmiddel.
Verslag, presentatie
Roeland Brouns ('s Heeren Loo) geeft handvatten om draagvlak in je bestuur te krijgen voor de routekaarten-aanpak en strategische verduurzaming van het vastgoed. Presentatie van deelsessie tijdens de CO2-routekaart roadshow nov-dec 2022.
Verslag, presentatie
Adriaan van Engelen laat zien voor welke uitdagingen zorginstellingen staan met verduurzaming van hun vastgoed en hoe de Green Deal Zorg 3.0, de routekaarten en het EVZ helpen bij de aanpak. Plenaire presentatie op de CO2-routekaart Roadshow nov-dec 2022.
Onderzoek
Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen duurzaamheid op in de inkoopvoorwaarden. De routekaart CO2-reductie voor de vastgoedportefeuille komt hier ook in terug. Waar wordt om gevraagd? EVZ bekeek dit voor de tien bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangesloten zorgverzekeraars (ASR, CZ, DSW, Eno, EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) en voor de zorgkantoren.
Verslag, presentatie
Eerste sectorrapportage verduurzaming zorgvastgoed op basis van de ingeleverde portefeuilleroutekaarten over de CO2-reductie op 2030 en 2050. Gepubliceerd in september 2022.
Onderzoek
Dit onderzoek laat zien dat circulair bouwen een relevante bijdrage kan leveren in het verduurzamingsvraagstuk van het zorgvastgoed. Het rapport geeft aanbevelingen voor de toepassing van een aantal basisprincipes voor ontwerp en ontwikkeling en ontwerpstrategieën. Aan de hand van een case study worden kwantitatieve inzichten gegeven in de bijdrage van circulair bouwen aan CO2-emissiereductie.
Hulpmiddel
Deze publicatie geeft een actueel overzicht van subsidies en financiële regelingen waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken bij verduurzaming. Update bevat onder andere informatie over de DUMAVA subsidieregeling.
Maatregel
Een energiecampagne draagt bij aan het vergroten van het energiebewustzijn bij alle betrokkenen: medewerkers, management, bewoners, patiënten. Een belangrijke en nuttige maatregel die aantoonbaar leidt tot energiebesparing. Zo pak je het aan.
Onderzoek
Een dak van zonnepanelen boven de parkeerplaatsen (solar carports) biedt een enorm potentieel voor het opwekken van duurzame energie. Voor met name ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen met grotere parkeerruimtes in de openlucht, kan het een interessante optie zijn om te onderzoeken. RVO heeft in 2021 een rapport gepubliceerd dat nuttige informatie geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Verslag, presentatie
In deze kennisclip legt Iris Blom uit wat de CO2-uitstoot is van de zorgsector en wat belangrijkste bronnen zijn. Ze geeft inhoud aan het containerbegrip Duurzaamheid specifiek voor de zorg en geeft handvatten waar we als sector mee aan de slag kunnen. Een pleidooi voor samenwerking!
Filter

Meer informatie

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?