Ondersteu­ning bij de portefeuille­routekaart

Ondersteu­ning bij de portefeuille­routekaart

Ondersteuning bij de portefeuille­routekaart

EVZ biedt ondersteuning bij de portefeuilleroutekaart. Bekijk de beschikbare documentatie, stel vragen en krijg feedback op de ingevulde routekaart.

Doe-het-zelf

  1. Voor de CO2-reductietool zijn tutorials beschikbaar.
  2. Kijk bij de veelgestelde vragen. Tip: selecteer vragen over de routekaart in het algemeen, of specifiek over de CO2-reductietool.
  3. Bekijk de checklist. Deze helpt je om te beoordelen of jullie routekaart bruikbaar is voor de sectoranalyse (geen bugs) en ook of de inhoud logisch is (een aardgasverbruik onder nul, of een warmtepomp én een WKO zijn dat bijvoorbeeld vaak niet).
  4. Gebruik het contactformulier voor al je andere vragen.

Vragenuurtjes door EVZ

Vanuit het EVZ organiseren we periodiek vragenuurtjes waar je vragen over de routekaartaanpak en de CO2-reductietool kan stellen. Kijk op de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Feedback door EVZ

Het EVZ geeft desgewenst feedback op de routekaart van jouw organisatie. De feedback is vrijblijvend van aard, je bent dus niet verplicht dit over te nemen. Het aanleveren van de routekaart voor feedback doe je via het vragenformulier.

Ontzorgingsprogramma

Kleine zorginstellingen kunnen voor het verduurzamen van hun gebouwen
gebruik maken van het ontzorgingsprogramma van hun provincie. Met deze
programma’s wordt advies en ondersteuning op maat aangeboden aan eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed. Meer informatie over het ontzorgingsprogramma.

 

Ondersteuning van een adviseur

Via het EVZ kun je gebruik maken van de ondersteuning van adviseur Dianne de Wild in de vorm van een gratis startgesprek. Lees hier meer over dit aanbod. Er zijn adviseurs van Stimular die kunnen helpen bij het invullen en controleren van de CO2-reductietool en routekaart. Er zijn diverse adviesbureaus die kunnen adviseren bij het gebruik van een andere tool.

Routekaart èn MJOP vernieuwen of verduurzamen

Als jouw instelling ondersteuning wil bij het maken van een routekaart én bij het vernieuwen van de MJOP’s, is het handig als een adviseur ervaring heeft met beheer en onderhoud én met energiebesparing, bij voorkeur in dezelfde persoon. Dan kunnen de inspecties gecombineerd worden en dat scheelt veel tijd en dus geld. Vraag naar ervaring met de BOEI-systematiek. Een Hobéon persoonscertificaat is een manier waarop een adviseur dat aan kan tonen.

Werk je al met de CO2-tool, of weet je dat je dat wilt gaan doen? Vraag de adviseur om bij inspecties ten behoeve van de MJOP’s ook de maatregelen uit de CO2-tool te beoordelen. Liefst natuurlijk op zo’n manier dat je het eenvoudig over kan nemen in de CO2-tool.

Verdergaande CO2-reductiemaatregelen

Het is zinvol om een energieadviseur te vragen om verdergaande CO2-reductiemaatregelen in beeld te brengen. Een energieadviseur kan dat het best als hij/zij inzicht heeft in het MJOP. Dat voorkomt voorstellen voor maatregelen waarvoor komende jaren geen logisch moment is. Daarnaast helpt het een heldere afbakening mee te geven; bijvoorbeeld alle maatregelen die zich binnen hun eigen levensduur en de resterende levensduur van het gebouw terugverdienen.