Wat is een CO2-­route­kaart?

Wat is een CO2-­route­kaart?

Een CO2-routekaart is een plan dat opgesteld wordt om te werken aan het behalen van de klimaatdoelen in 2030 en 2050. Belangrijk is dat het niet bij een plan blijft, maar dat er uitvoering aan gegeven wordt. Een goede manier om dat te borgen is het overnemen met maatregelen in het meerjarenonderhoudsplan (mjop) en afstemming vinden met het langetermijnhuisvestingsplan (lthp). Documentatie over en voorbeelden van portefeuilleroutekaarten zijn te vinden in de wegwijzer.