Hoe gaat RVO de EED energie-audit handhaven?

RVO handhaaft de EED-plicht.

Zorginstellingen die voor half januari 2021 geen rapportage ingediend hebben in het E-loket van RVO krijgen hierover een standaard handhavingsbrief. Hierin worden ze in de gelegenheid gesteld vóór 31 maart 2021 alsnog de rapportage in te dienen.

De zorgkoepels hebben met RVO afgesproken dat de portefeuilleroutekaart voorziet in het gevraagde EED-rapport. Dit voorkomt dubbel werk. Voor de care kan dat aan de hand van een ingevulde CO₂-reductietool met een bijpassend rapportageformat. Voor de ziekenhuizen voldoet het volgen van de handleiding opgesteld door TNO. Elders op deze website zijn voor de benodigde documenten daarvoor te downloaden.

Zie voor meer informatie het bericht van Milieuplatform Zorgsector (met een voorbeeld van de handhavingsbrief).