Het elektraverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat nu?

Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk (te) veel zonnepanelen ingepland eventueel in combinatie met veel maatregelen die het elektriciteitsverbruik verminderen.

Meestal gebeurt dit in een gebouw met weinig verdiepingen (dan veel dakoppervlak t.o.v. het vloeroppervlak) of weinig elektraverbruik per m2. Met de standaard vuistregel uit de CO2-tool (maatregel één keer uitvoeren, ofwel 50% van het dak volleggen met zonnepanelen) wordt dan meer elektriciteit opgewekt dan verbruikt.

Over het algemeen is dat financieel niet interessant voor zorginstellingen. Zie voor informatie de EVZ-publicatie Maatregel: Zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit.

  • Heb je bewust meer zonnepanelen gepland dan nodig voor eigen verbruik? Laat dit dan zo. Je doet dit bijvoorbeeld omdat je zo verbruik van een naastgelegen gebouw kan compenseren.
  • Was je je daar niet van bewust? Vul dan niet “1” in in het jaar dat je deze maatregel wilt uitvoeren, maar 0,9 of 0,8 of … net zo lang tot het elektraverbruik ongeveer 0 is.  Je plant dan minder zonnepanelen in, hetgeen beter bij het toekomstige elektriciteitsverbruik past.

Heb je geen zonnepanelen ingepland en gaat je elektriciteitsverbruik alsnog onder nul? Neem dan contact op met een EVZ-adviseur om met je mee te kijken.