Wat is de rol van energiegebruik in de sectorale en portefeuilleroutekaarten?