Wat is de rol van energiegebruik in de routekaart?

De routekaarten maatschappelijk vastgoed komen vanuit het Klimaatakkoord. Hierin staan de plannen van de sectoren om de uitstoot van CO2 te reduceren. Het Klimaatakkoord hanteert de schoorsteenbenadering en kijkt hiermee naar de CO2-emissie op het eigen perceel (zoals door het verbranden van aardgas). Reductie van het gebruik van bijvoorbeeld ingekochte elektriciteit is hierdoor geen directe doelstelling. Dit kan echter leiden tot problemen bij de sectortafel Elektriciteit, en bovendien is energiegebruik reduceren een wettelijke verplichting. Om die reden is reductie van het energiegebruik ook een onderwerp van de routekaart.