Waarom pop-up bij het uitvoeren van een erkende maatregel voor een zelfstandig moment ná 2021?

Als je in de CO2-tool een erkende maatregel voor een zelfstandig moment na 2021 wilt inplannen, verschijnt er een pop-up met een waarschuwing. Dit komt doordat je eigenlijk nu al moet voldoen aan deze erkende maatregelen. De EM zijn er al sinds 2015 en ook de uitbreiding van de lijst is al weer twee jaar geleden (april 2019). De waarschuwing is dus gemaakt om de urgentie te benadrukken.

Bevoegd gezag gaf afgelopen jaren vaak nog twee jaar tijd om ná controle een ontbrekende maatregel uit te voeren. Deze periode is in meerdere regio’s verkort naar 0,5 jaar.

De Milieuthermometer Zorg hanteert dat alle erkende maatregelen voor een zelfstandig moment bij de tweede herinspectie (dus twee jaar na certificeren) uitgevoerd moeten zijn (zie eis 2.2 en een toelichting daarop: https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/veelgestelde-vragen/#energie).