Is elektriciteit nu wel of niet onderdeel van de routekaart?

Is elektriciteit nu wel of niet onderdeel van de routekaart?

De aanpak met routekaarten komt voort uit het Klimaatakkoord. Hierin staan de plannen van de diverse sectoren (zoals het maatschappelijk vastgoed) om de uitstoot van CO2 te reduceren. Het Klimaatakkoord hanteert de schoorsteenbenadering en kijkt (alleen) naar de CO2-emissie op het eigen perceel (zoals door het verbranden van aardgas). Reductie van bijvoorbeeld het gebruik van  ingekochte elektriciteit is hierdoor geen directe doelstelling voor een sector zoals het maatschappelijk vastgoed. Dit kan echter leiden tot problemen voor de sectortafel Elektriciteit. Bovendien is energiegebruik reduceren een wettelijke verplichting. Om die reden is reductie van het elektriciteitsverbruik wél onderdeel van de routekaarten, zowel de sectorale routekaart als die per organisatie.

De zorgsector verwacht dat 55% CO2-reductie INCLUSIEF elektriciteit (excl. inkoop van groene stroom) overeenkomt met 55% reductie van de directe CO2-emissies.

Voor je eigen organisatie en routekaart kun je in plaats van op percentages beter sturen op de Paris Proof norm van ongeveer 80 kWh/m2 GO in 2050. Lees meer over CO2 doelen op sectorniveau en op organisatieniveau in het kennisbankartikel Hoe je energiebesparing kunt monitoren en CO2-doelen.