Hoe krijg ik inzicht in het effect versus de investeringen van maatregelen in de CO2-tool?

Iedere maatregel in de CO2-reductietool laat zien wat de gemiddelde terugverdientijd is. Dit is gebaseerd op de investering gedeeld door besparing per jaar.

De besparing volgt uit de beoogde reductie van elektriciteit en/of aardgas per jaar. Hieruit wordt ook de CO2-reductie per jaar berekend.

De investeringskosten zijn gebaseerd op het vloeroppervlak en/of vaste kosten. Alle kengetallen zijn handmatig te wijzigen (bijvoorbeeld op basis van offertes).

Lees meer over de kengetallen en hoe je ze kunt aanpassen in dit artikel in de Wegwijzer CO2-routekaart.