Ik heb vragen over het EED-format bij de CO₂-tool voor de care

Deze vragen gaan over dit format: EED-format portefeuilleroutekaart care

Als ik dit format gebruik, moet ik dan alsnog een lijst met adressen en de bijbehorende omgevingsdiensten inleveren bij RVO?

Ja. Hier wordt om gevraagd door RVO. Neem deze gegevens op in bijlage 1 van het EED-format of voeg een extra bijlage toe (op de website van RVO is een format beschikbaar hiervoor, zie sjabloon vestigingen).

Hoe bereken ik “kWh energie totaal” in de tabel op pagina 7?

Op pagina 7 in het EED-format zit een foutje. “Bereken met rij 75 en rij 95” moet zijn “Bereken met rij 76 en rij 95” ofwel “Vermenigvuldig rij 76 en rij 95”.

Hoe bereken ik de CO₂-uitstoot op pagina 8?

Onderaan pagina 8 ontbreekt de instructie dat de CO₂-uitstoot (5e kolom) berekend kan worden door de verbruiksgegevens (3e kolom) te vermenigvuldigen met de CO₂-emissiefactor (4e kolom).

Moet ik de energiebalans (pagina 16) aanpassen?

In het rapport staat een ‘gemiddelde’ energiebalans van een zorginstelling op basis van onderzoek van TNO (bron: RVO, Energiecijfers gebouwen). U hoeft deze niet aan te passen aan uw sitatie. Heeft een gebouw een onverklaarbaar hoog verbruik, dan is het wel raadzaam een energiebalans te maken.

Andere vragen?

Neem contact met ons op!