Hoe moet ik de CO2-tool uploaden in het E-loket van RVO? (macrobestanden worden geweigerd)

De uploadfunctie van het E-loket van RVO staat geen bestanden met macro’s toe. CO2-tool versie 1.3 bevat wel macro’s.

Dit is eenvoudig op te lossen door de CO2-tool op te slaan als ‘normaal’ Excelbestand (extensie: .xlsx ipv .xlsm). Alle macro’s worden er dan uitgeknipt. Functieknoppen als ‘maak tabbladen aan’ werken dan niet meer. Alle Excelfuncties in de cellen blijven wél werken.

Let op: De macro’s worden er definitief uit geknipt. Gebruik het originele bestand met macro’s (xlsm) om verder te werken in de tool.