Kan/mag ik de routekaart aanpassen?

Omdat de routekaart een langetermijnvisie is, is de kans groot dat wordt afgeweken van de oorspronkelijke routekaart, of dat de routekaart aangepast moet worden naar nieuwe inzichten (bijvoorbeeld nieuw vastgoed, nieuwe energietechnieken). Over het algemeen zal dat geen probleem zijn, en is het juist goed om de routekaart als een ‘levend’ document te beschouwen.

Gebruikt jouw instelling de routekaart voor de EED energie-audit? Let dan wél op dat de Erkende Maatregelen uitgevoerd worden zoals gepland.

De EED-audit  wordt gecontroleerd door de RVO en door lokaal bevoegd gezag.

  • RVO controleert alleen of de rapportage aan de eisen voor de inhoud en de structuur voldoet.
  • Lokaal bevoegd gezag (de omgevingsdienst) handhaaft de energiebesparingsplicht en kan daar de informatie uit de EED-audit voor gebruiken. Dit geldt alleen voor energiemaatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Andere aspecten, zoals energiemaatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar, sloop/nieuwbouw en verandering van natuurlijk moment, kunnen niet gehandhaafd worden.