‘Na de sessies lag er een biodivers ontwerp, dankzij de bewoners!’

Vogelbescherming Nederland
Stad en natuur met elkaar verknopen – daar draait het vaak om bij Studio 1:1, een onderzoeks- en ontwerpbureau opgericht door Lucas Zoutendijk en Eveline Visser. Zo vergroten ze onder meer de leefbaarheid voor bewoners in hun ruimtelijke ontwerpen.

Lucas, met welke vraag komen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties bij jullie aankloppen?
“Vaak gaat het om een sociale en een groene uitdaging. Hoe kan de sociale samenhang tussen bewoners worden versterkt? We analyseren vervolgens een gebied. Niet alleen vanuit een ruimtelijk perspectief. Maar ook door met de bewoners te gaan praten. En door het groen in een wijk te bekijken, wat een urgent thema is. Onze motivatie is om bij te dragen aan duurzame ambities of aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ontwerp is een middel om die doelen te behalen. Door eigen onderzoek en studies van gerenommeerde instanties onderbouwen we waarom dat zo is. Zo komt uit onderzoek bijvoorbeeld naar voren dat 15% minder kinderen overgewicht hebben in groene wijken dan in vergelijkbare wijken zonder groen (bron: www.alterra.wur.nl).

Lees het volledige artikel

Bron: Bouw Natuurinclusief, Groen geluk in de Stad, Hanne Tersmette (december 2020)