Bouwkostennota 2020 AcvZ

Stichting AcvZ

Duurzaamheid is een speerpunt voor zorginstellingen in Nederland. Dit blijkt uit de Bouwkostennota 2020 die vrijdag 15 november 2019 gepresenteerd werd tijdens “het Symposium over Verduurzaming van zorgvastgoed”. Dit symposium werd georganiseerd door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ).

De eerste Bouwkostennota werd in 2014 gepubliceerd. Dit betrof een handreiking voor beslissers en toezichthouders in de cure en care met de bedoeling hen van dienst te zijn bij het nemen van majeure investeringsbesluiten. In 2017 werden de getallen geactualiseerd en gerelateerd aan de gewijzigde inzichten bij zorghuisvesting.

Lees het volledige artikel.