Nieuwe kengetallen 2022 maken CO2-reductietool weer nauwkeurig

Er is een update voor de CO2-reductietool beschikbaar met nieuwe kengetallen voor de kosten en energiebesparingen. Met deze Kengetallen Update 2022 geeft de routekaart weer een accuraat beeld van de kosten en energiebesparingen van de ingeplande maatregelen voor CO2-reductie. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd over de berekeningen van de kengetallen en de aannames die daarbij zijn gebruikt. Deze update 1.3.1 van de CO2-reductietool is als bètaversie al door een aantal gebruikers getest met positief resultaat.

Aanleiding

Met de kostenkengetallen en energiebesparingskengetallen in het tabblad Bron van de CO2-reductietool worden de maatregelen per locatie doorgerekend. De kengetallen uit versie 1.3 waren gebaseerd op prijspeil 2018 of eerder. Sindsdien zijn de kosten voor maatregelen flink hoger geworden en is meer inzicht in de energiebesparingen die maatregelen opleveren.

Afgelopen jaar was er de ruimte om uitgebreid onderzoek te doen naar de achterliggende kengetallen. Als bronnen voor het onderzoek zijn onder andere bouwkostenkengetallen van Arcadis gebruikt en input van meerdere adviesbureaus, vastgoedbeheerders en leveranciers. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Stimular en gecheckt door TNO.

Verbeteringen door de update

 

Investeringskosten betrouwbaarder

Een belangrijke verbetering die door de update wordt gerealiseerd is dat de investeringskosten nu betrouwbaarder zijn. De investeringskosten kunnen worden overgenomen in het MJOP en is er een betere onderbouwing van de businesscase.

“Grondige nieuwe versie” (Cas de Roij, Klictix)

 

Onderscheid kleine en middelgrote zorggebouwen

De kengetallen zijn in deze versie uitgesplitst voor kleine zorggebouwen (⋜ 3.000 m2) en grotere zorggebouwen (>3.000 m2) omdat kosten en energiebesparingen in veel gevallen significant verschillen.

Een aantal voorbeelden:

  • Kleine zorglocaties kunnen voor energiebeheer meestal uit de voeten met een simpel systeem met alleen datakosten. Voor middelgrote locaties komen daar vaak kosten bij voor speciale softwarepakketten.
  • Het aantal liften, koelcellen en servers nu beter is afgestemd op de grootte van het gebouw.
  • Verwarmingsinstallaties zijn in kleinere gebouwen relatief duurder.

“Het nieuwe bronbestand is een enorme verbetering (Ivo de Visser, AAG)”

 

Toelichting op de kengetallen

Bij alle kengetallen staat nu een uitgebreide toelichting. Daarbij is aangegeven wat de uitgangssituatie is en wat de nieuwe situatie, wat de kosten en energiebesparingen zijn en hoe dit is omgerekend naar kengetallen. Zo wordt duidelijk welke aannames zijn gedaan en welke bronnen, cijfers en rekenfactoren zijn gebruikt.

Ook wordt aangegeven hoe aanpassingen kunnen worden gedaan zodat de kengetallen beter aansluiten bij de eigen situatie. Dat maakt het makkelijker om inschattingen te verfijnen. Bijvoorbeeld als een locatie minder lampen of douches heeft dan de referentielocatie.

“Met de uitbreiding van de toelichtingen geef je goed duiding aan de aannames in jullie doorrekeningen (Norman Egter van Wissekerke, TNO)”

 

Resultaten van de update – effecten op hoofdlijnen

Aan de hand van de opgestuurde routekaarten van zorginstellingen is gekeken wat de effecten zijn van deze update. Zorginstellingen met veel sloop en nieuwbouw zullen niet veel verandering zien in hun CO2-reductietool. De cijfers voor nieuwbouw zijn gelijk gebleven. Zorginstellingen die veel maatregelen ingepland hebben, zien wel een ander beeld.

Investeringskosten hoger

De investeringskosten zijn volgens de nieuwe inschattingen gemiddeld 33% hoger. Voor kleine gebouwen wordt de inschatting van de investeringskosten 66% hoger, voor de middelgrote gebouwen is de nieuwe inschatting ongeveer 29% hoger.

Met name de investeringskosten voor grote renovatiemaatregelen zijn aangepast. De kosten voor LTV-radiatoren, HR+++ glas en voorzetramen zijn lager ingeschat. De kosten voor dak-, vloer- en gevelisolatie, nieuwe aardgasgestookte cv-ketels en boilers en voor WKO zijn hoger ingeschat.

Terugverdientijd over het geheel gelijk

De kostenkengetallen en energiebesparingskengetallen hebben geen betrekking op de energieprijs. De energieprijs wordt namelijk door de gebruiker van de tool zelf ingevuld. Net als de investeringskosten zijn de gemiddelde energieprijzen wel flink gestegen. Als wij deze prijzen toepassen, zien we dat de terugverdientijd van maatregelen ongeveer gelijk blijft.

CO2-reductie hoger

De CO2-reductie was in de vorige versie van de tool 5 tot 10% te laag. De extra CO2-reductie komt voornamelijk doordat nieuwe inzichten verwerkt zijn bij bepaalde maatregelen. Maatregelen die nu meer gas reduceren dan eerder ingeschat zijn met name maatregelen met een warmtepomp, warmteterugwinning uit ventilatielucht en gevelisolatie.

 

Maak nu een update van je CO2-reductietool om met de nieuwe kengetallen te kunnen werken.

In de Wegwijzer CO2-routekaart > Update Kengetallen lees je hoe je dit kunt doen.

Heb je vragen over het maken van de update? Doe mee aan een van de online Vragenuurtjes over dit onderwerp. Kijk in de Agenda voor de data en om je aan te melden.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?