Start onderzoek luchtbevochtiging in ziekenhuizen

Energiereductie (CO2-emissie) is een van de speerpunten binnen de huidige zorghuisvesting en is opgetekend in de Green Deal. Een ziekenhuis vraagt veel geconditioneerde lucht om het binnenklimaat te reguleren, dit is een belangrijke component in het energiegebruik van ziekenhuizen. Luchtbevochtiging is hier een onderdeel van en wordt veelal gerealiseerd door stoombevochtiging waarbij gas de primaire energiebron is. Luchtbevochtiging in ziekenhuizen wordt gezien als tweeledig. Enerzijds is het doel patiëntveiligheid wat zich uit in bevochtiging van de operatieafdeling, anderzijds wordt het soms toegepast in volledige ziekenhuizen om patiënt- en medewerkerscomfort te waarborgen.

De algehele probleemstelling vormt zich daarom rond de vraag welke mogelijkheden er zijn om de eisen voor luchtbevochtiging binnen ziekenhuizen te definiëren of waar nodig bij te stellen zonder de primaire taken negatief te beïnvloeden. Een tweede insteek is om te kijken hoe bevochtiging op een meer efficiënte manier gerealiseerd kan worden bij gelijkblijvende kwaliteit van lucht zoals deze gerealiseerd wordt met stoombevochtiging.

TNO en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voeren dit onderzoek uit binnen het programma van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ondersteunen dit onderzoek financieel. In de komende weken zal een begin gemaakt worden met een systematische literatuurstudie om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en een inventarisatie van mogelijke bevochtigingstechnieken die geschikt kunnen zijn voor ziekenhuizen. Deskundigen van de NVZ/NFU worden betrokken als klankbordgroep en deze zomer worden de resultaten gepubliceerd.

Voor meer informatie:

Roberto Traversari, roberto.traversari@tno.nl

Karin Kompatscher, karin.kompatscher@tno.nl

Marcel Loomans, M.G.L.C.Loomans@tue.nl

Emelieke Huisman, emelieke.huisman@hu.nl

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?