Presentaties EVZ Adviseurssessie 16 december 2021

Op donderdag 16 december vond de 2e EVZ adviseurssessie plaats over de portefeuilleroutekaarten. Deze online bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van de analyse van de tot nu toe ontvangen routekaarten voor CO2-reductie. Er was aandacht voor het monitoringsproces en de op handen zijnde voortgangsrapportage met betrekking tot de verduurzaming en CO2-emissiereductie van het zorgvastgoed. Er waren 26 deelnemers. Een van de discussies naar aanleiding van de presentaties ging over het belang om integraal naar de gebouwen en verduurzamingsopgave te kijken.

Bekijk de presentaties:

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?