NVZ roept ziekenhuizen op de portefeuille­routekaart in te leveren

De NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) heeft haar leden met een email erop geattendeerd dat ze 1 juli 2021 graag de portefeuilleroutekaart ontvangt.
De routekaart kan ingediend worden door deze te sturen naar portefeuilleroutekaart@nvzziekenhuizen.nl. Alle binnengekomen routekaarten worden met het EVZ gedeeld. Het EVZ is beschikbaar om terugkoppeling te geven op een conceptversie of op specifieke vragen.

Waarom een routekaart?
Het opstellen van sectorale routekaarten (branches) en de portefeuille routekaarten (organisaties) geldt voor de gehele utiliteitsbouw en komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord die tevens zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg. Het geeft inzicht in de financieel/technische (on)mogelijkheden van verduurzaming en CO2-emissiereductie richting 2030 en 2050. Het is het document waarlangs zorginstellingen hun vastgoedstrategieën uitzetten en met gemeenten in gesprek gaan aangaande de Regionale Energie Strategieën (RES).
Voor de NVZ, de overige zorgbranches en VWS is informatie uit de portefeuilleroutekaarten op geaggregeerd niveau van groot belang om goed onderbouwd inzichtelijk te maken welke ontwikkelingen er spelen en welke kosten en technische uitdagingen hierbij richting 2030 respectievelijk 2050 komen kijken.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?